Mer penger til regionene

Kulturdepartementet vil styrke den statlige satsingen på film og dataspill i regionene, med å øke de årlige tilskuddene til regionale sentre og fond med 17.5 millioner kroner fra 2020, hvorav 10,5 millioner går til fondene.

Mer penger til regionene

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner. Av den foreslåtte økningen på 17,5 millioner kroner vil 10,5 millioner kroner bli fordelt til regionale filmfond og 7 millioner kroner til regionale filmsentre. Minst 3 millioner kroner av den foreslåtte økningen skal gå til dataspillformatet.

– Ved å putte mer penger til regionene, så sprer vi også mer makt. Da er det flere aktører som er med på å finansiere filmer. Det har vært et veldig fokus på filminstituttet, og de har jo fått påpakning blant annet for sin habilitet, og det er vanskelig å lagre regler for et lite land med så lite kulturfelt. Da er det viktig å spre makt for at flere er med på avgjørelsene, sier Grande til Dagsavisen.

Styrket satsning på spill

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene på dataspillfeltet med 10 millioner kroner, som skal fordeles med 7 millioner kroner til Filmfondet (NF)) og 3 millioner kroner til de regionale filmvirksomhetene. I tillegg foreslår regjeringen å øke vektingen av dataspill i eksisterende fordelingsmodeller for statlige tilskudd til regionale filmsentre og filmfond.

Mer norsk innhold

I tillegg til økningen på film- og spillfeltet, tar regjeringen også sikte på å legge frem et forslag om at norske og utenlandske tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en del av omsetningen sin i norske audiovisuelle produksjoner. Det vil si at strømmetjenester som Netflix, HBO, Amazon, m.fl,  vil kunne bli tvunget til å investere i norske filmer og tv serier.

I statsbudsjettet vil vi nå foreslå å innføre et krav til alle som leverer strømmetjenester i Norge at en viss andel av det de leverer skal være norske produkter, skal kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande ha uttalt i følge NRK.