Filminvest søker filmkonsulent

Filminvest søker filmkonsulent/filmkonsulenter (engasjement)

Filminvest er et investerings­fond for audiovisuell produksjon i regionen Trøndelag og Innlandet. Formålet er å legge til rette for audiovisuell produksjon i hele regionen. Fondet tilbyr finansiering, både i form av tilskudd og investering, primært til kommersiell spillefilm, kinodokumentar, dokumentar-/dramaserier og spill. Fondet bidrar også til utvikling av produksjoner i samarbeid med regional bransje.

 Filmselskapene i regionen viser økonomisk vekst og utvikler prosjekter som mottar priser, deltar på festivaler og vises verden over. I tillegg tiltrekker regionen seg en rekke store produksjoner som legger innspillingen hit, som fondet deltar i finansieringen av. Fondet har nylig ansatt ny direktør, med store ambisjoner og mål for fremtiden. Vi er på utkikk etter én eller flere konsulenter som vil være med og bidra til å oppnå disse målene.

Arbeidsoppgaver:
Filmkonsulenten vurderer søknader om tilskudd og investeringer, for følgende formater: spillefilm, kinodokumentar, dokumentar-og dramaserier. Konsulenten vurderer de kunstneriske, og produksjonsrelaterte kvalitetene ved prosjektene og gir sin anbefaling til administrasjonen, som deretter innstiller til vedtak om tilskudd/investering til styret.

Filminvest har i dag to årlige søknadsfrister for utviklingstilskudd, hvor konsulent vil engasjeres. Søknader om produksjon og investering behandles løpende, og konsulenten må derfor være tilgjengelig for å behandle disse etterhvert som de mottas.

Det er også ønskelig at konsulent kan være tilgjengelig for bransjen ved ulike arrangementer og kan bidra aktivt i utviklingen av regionens bransje, i form av rådgivning og konstruktive tilbakemeldinger.

Kvalifikasjoner:
Stillingen krever relevant filmfaglig erfaring. Det kreves evne til å vurdere og prioritere prosjekter ut fra kunstnerisk innhold og økonomiske, tekniske og markedsmessige forhold. Konsulenten må være godt orientert i den nasjonale og internasjonale film- og seriebransjen, og ha god generell kunnskap om medielandskapet og nye digitale plattformer. Vi har store ambisjoner for fremtiden, og ønsker å tiltrekke oss de beste på feltet. Dersom du er spesielt god på ett eller alle formatene vi finansierer vil vi gjerne høre fra deg. Vi er åpne for å ha ulike konsulenter for ulike formater.

Søkere må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til å ta beslutninger. Konsulent må kunne lese og forstå norske søknader og manus, men behøver ikke ha norsk som morsmål. Det vil foretas habilitetsvurderinger ved hver enkelt søker. Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi jobber for et mer tilgjengelig, representativt og relevant kulturliv. Dette skjer blant annet gjennom våre tilskudd. Vi oppfordrer selvfølgelig derfor søkere med ulik bakgrunn til å ta kontakt.

Betingelser:
Stillingen er et engasjement på 2 år med 6 måneders prøvetid, med snarlig tiltredelse, senest 01.09.2022.  Arbeidssted: Hvor som helst. Honorar etter avtale.

Søknad og CV sendes til [email protected]
For spørsmål eller mer informasjon om stillingen, ta kontakt med produksjonsrådgiver, Mari Nørstegård Tomren, mob.tlf. 98 25 71 74

Filminvest eies av fylkeskommunene Trøndelag og Innlandet samt kommunene Trondheim og Lillehammer, og har kontorer i begge byer.

 

Søknadsfrist 30.juni 2022