Vårens søknadsrunde

Filminvest mottok i alt 24 søknader fra 13 ulike søkere ved søknadsfristens utløp 18. februar.

Det kom inn 15 søknader om støtte til kinofilm, 7 søknader til serier og 2 til spill. Av de 24 søknadene var videre 16 knyttet til utvikling og 8 til produksjon. Det ble til sammen søkt om 7,7 millioner kroner . Søkermassens kvinneandel i nøkkelposisjonene manus/regi/produsent var på 31%. Filmkonsulent hos Filminvest er Inge Tenvik på kinofilm/serier og Jack Wulf på spill. Vårens tildelinger vil bli vedtatt på styremøtet mandag 25. mars