Vårens søknadsrunde

Filminvest mottok i alt 23 søknader fra 12 ulike søkere ved søknadsfristens utløp 18. februar.

Det kom inn 14 søknader om støtte til kinofilm, 7 søknader til serier og 2 til spill. Av de 23 søknadene var videre 15 knyttet til utvikling og 8 til produksjon. Det ble til sammen søkt om 7,5 millioner kroner . Søkermassens kvinneandel i nøkkelposisjonene manus/regi/produsent var på 30%. Filmkonsulent hos Filminvest er Inge Tenvik på kinofilm/serier og Jack Wulf på spill. Vårens tildelinger vil bli vedtatt på styremøtet torsdag 28. mars