Om Filminvest

Filminvest er et investerings­fond for audiovisuell produksjon i regionen Trøndelag og Innlandet.

Filminvest eies av fylkeskommunene Trøndelag og Innlandet  samt kommunene Trondheim og Lillehammer. Selskapet ble etablert i 2016, (etter en konsolidering mellom Filminvest Midt-Norge og Film3) for å utvikle satsningen på langfilm, drama-serier og dataspill i regionen.
Filminvest sitt indre selskap, Filminvest IS, tilbyr offentlige og private investorer mulighet til å gå inn i en portefølje av produksjoner, eller selv velge enkeltproduksjoner de ønsker å gå inn i. Filminvest er medlem av FilmReg og Cine-Regio.

SATSING

Filmbransjen i regionen har de siste 10 årene vist en rivende utvikling. Selskapene vokser, viser økonomisk vekst og utvikler prosjekter som henter priser, deltar på festivaler og vises verden over.

Regionens spillselskaper har en sterk posisjon i den norske spillbransjen. Flere av selskapene har samlet seg i arbeidskollektiver som Hamar Game Collective og Work Work i Trondheim.

Filminvest arbeider kontinuerlig med utvikling av regionens audiovisuelle bransje gjennom rådgiving, og ved å sørge for at fondet vokser og kan tilby hjelp med finansiering av prosjekter med sterk regional tilhørighet.

STYRET

  • Bente Erichsen – Styreleder (+47 907 75 578)
  • Arild Kalkvik – Styremedlem
  • Tone Bjellaanes- Styremedlem
  • Jens Uwe Korten – Styremedlem
  • Mona Pedersen- Styremedlem
  • Håvard Sørli- 1. Vara
  • Bodil Børset- 2. Vara
  • Håvard Røste – 3. Vara

LOGO

Her finner du logo og pressebilder.

Ansatte

Invester i film

Filminvest investerer i kommersielle audiovisuelle prosjekter med regional forankring som styrker regionens audiovisuelle industri og som har stort publikumspotensiale samt positiv forventet økonomisk avkastning.

Invester i film

Nøkkeltall fra 2019

Filminvest mottok i 2019 tilsammen 60 søknader om støtte og investering innenfor fondets satsningsområder spillefilm, større dokumentar-/dramaproduksjoner og spill. 44 søknader ble innvilget. Det ble i tillegg tildelt 11 internasjonaliseringsstipender til filmskapere med prosjekter finansiert av Filminvest.

Nøkkeltall tildelinger

Tilskudds- og investeringsmidler
26%
A
Utvikling
74%
B
Produksjon

74 % av årets tilskudds- og investeringsmidler gikk til produksjon, mens de resterende 26% av midlene gikk til utvikling.

Søknader 2019
60 46

46 av 60 søknader
ble innvilget.

Filminvest mottok i 2019 tilsammen 60 søknader om støtte og investering innenfor fondets satsningsområder spillefilm, større dokumentar-/dramaproduksjoner og dataspill. 46 søknader ble innvilget.

Strategi

AKTUELLE PRODUKSJONER

Fjols til fjells

Blue Code of Silence

Gledelig jul