Om Filminvest

Filminvest er et investerings­fond for audiovisuell produksjon i regionen Trøndelag, Hedmark og Oppland.

Filminvest eies av Trøndelag, Hedmark og Oppland fylkeskommuner samt Trondheim og Lillehammer kommune. Selskapet ble etablert i 2016, (etter en konsolidering mellom Filminvest Midt-Norge og Film3) for å utvikle satsningen på langfilm, drama-serier og dataspill i regionen.
Filminvest sitt indre selskap, Filminvest IS, tilbyr offentlige og private investorer mulighet til å gå inn i en portefølje av produksjoner, eller selv velge enkeltproduksjoner de ønsker å gå inn i. Filminvest er medlem av FilmReg og Cine-Regio.

SATSING

Filmbransjen i regionen har de siste 10 årene vist en rivende utvikling. Selskapene vokser, viser økonomisk vekst og utvikler prosjekter som henter priser, deltar på festivaler og vises verden over.
Regionens spillselskapene har en sterk posisjon i den norske spillbransjen. Flere av selskapene har samlet seg i arbeidskollektiver som Hamar Game Collective og Work Work i Trondheim.

Filminvest arbeider kontinuerlig med utvikling av regionens audiovisuelle bransje gjennom rådgiving, og ved å sørge for at fondet vokser og kan tilby hjelp med finansiering av prosjekter med sterk regional tilhørighet.

STYRET

  • Bente Erichsen – Styreleder (+47 907 75 578)
  • Arild Kalkvik – Styremedlem
  • Tone Bjellaanes- Styremedlem
  • Jens Uwe Korten – Styremedlem
  • Mona Pedersen- Styremedlem
  • Håvard Sørli- 1. Vara
  • Mari Nørstegård Tomren- 2. Vara
  • Halvard Røste – 3. Vara

LOGO

Her finner du logo og pressebilder.

Ansatte

Invester i film

Filminvest investerer i kommersielle audiovisuelle prosjekter med regional forankring som styrker regionens audiovisuelle industri og som har stort publikumspotensiale samt positiv forventet økonomisk avkastning.

Invester i film

Nøkkeltall fra 2017

Filminvest mottok i 2017 tilsammen 84 søknader om støtte eller investering innenfor fondets satsningsområder spillefilm, større dokumentar-/dramaproduksjoner og dataspill. 41 søknader ble innvilget.

Nøkkeltall investering

Tilskudds- og investeringsmidler
77.8%
A
Produsenter med adresse i regionen.
22.2%
B
Prosjekter med regional tilhørighet

77,8% av årets tilskudds- og investeringsmidler gikk til produsenter med adresse i regionen, mens de øvrige 22,2% gikk til prosjekter med regional tilhørighet i form av historie og som ved realisering vil spilles inn i regionen ved hjelp av regional bransje.

Søknader 2017
84 41

41 av 84 søknader
ble innvilget.

Filminvest mottok i 2017 tilsammen 84 søknader om støtte eller investering innenfor fondets satsningsområder spillefilm, større dokumentar-/dramaproduksjoner og dataspill. 41 søknader ble innvilget.

Årsmeldinger

AKTUELLE PROSJEKTER

Troll – Kongens hale

Kutoppen

En affære