Om Filminvest

Filminvest er et investerings­fond for audiovisuell produksjon i regionen Trøndelag og Innlandet.

Filminvest eies av fylkeskommunene Trøndelag og Innlandet  samt kommunene Trondheim og Lillehammer. Selskapet ble etablert i 2016, (etter en konsolidering mellom Filminvest Midt-Norge og Film3) for å utvikle satsningen på langfilm, drama-serier og dataspill i regionen.
Filminvest sitt indre selskap, Filminvest IS, tilbyr offentlige og private investorer mulighet til å gå inn i en portefølje av produksjoner, eller selv velge enkeltproduksjoner de ønsker å gå inn i. Filminvest er medlem av FilmReg og Cine-Regio.

SATSING

Filmbransjen i regionen har de siste 10 årene vist en rivende utvikling. Selskapene vokser, viser økonomisk vekst og utvikler prosjekter som henter priser, deltar på festivaler og vises verden over.

Regionens spillselskaper har en sterk posisjon i den norske spillbransjen. Flere av selskapene har samlet seg i arbeidskollektiver som Hamar Game Collective og Work Work i Trondheim.

Filminvest arbeider kontinuerlig med utvikling av regionens audiovisuelle bransje gjennom rådgiving, og ved å sørge for at fondet vokser og kan tilby hjelp med finansiering av prosjekter med sterk regional tilhørighet.

STYRET

  • Bente Erichsen – Styreleder (+47 907 75 578)
  • Arild Kalkvik – Styremedlem
  • Tone Bjellaanes- Styremedlem
  • Jens Uwe Korten – Styremedlem
  • Mona Pedersen- Styremedlem
  • Håvard Sørli- 1. Vara
  • Bodil Børset- 2. Vara
  • Håvard Røste – 3. Vara

LOGO

Her finner du logo og pressebilder.

Ansatte

Invester i film

Filminvest investerer i kommersielle audiovisuelle prosjekter med regional forankring som styrker regionens audiovisuelle industri og som har stort publikumspotensiale samt positiv forventet økonomisk avkastning.

Invester i film

Nøkkeltall for 2020

Filminvest mottok i 2020 tilsammen 75 søknader om støtte og investering innenfor fondets satsningsområder spillefilm, større dokumentar-/dramaproduksjoner og spill. 67 søknader ble innvilget. Det ble i tillegg tildelt 8 internasjonaliseringsstipend til spillutviklere og filmskapere med prosjekter finansiert av Filminvest.

Nøkkeltall tildelinger

Tilskudds- og investeringsmidler
56%
A
Utvikling
44%
B
Produksjon

44 % av årets tilskudds- og investeringsmidler gikk til produksjon, mens de resterende 56% av midlene gikk til utvikling.

Søknader 2020
75 67

67 av 75 søknader
ble innvilget.

Filminvest mottok i 2020 tilsammen 75 søknader om støtte og investering innenfor fondets satsningsområder spillefilm, større dokumentar-/dramaproduksjoner og dataspill. 67 søknader ble innvilget.

AKTUELLE PRODUKSJONER

Alle hater Johan

Tre nøtter til Askepott

Vær her