Om Filminvest

Filminvest er et investerings­fond for audiovisuell produksjon i regionen Trøndelag og Innlandet.

Filminvest eies av fylkeskommunene Trøndelag og Innlandet  samt kommunene Trondheim og Lillehammer. Selskapet ble etablert i 2016, (etter en konsolidering mellom Filminvest Midt-Norge og Film3) for å utvikle satsningen på langfilm, dramaserier og spill i regionen.

Filminvest sitt indre selskap, Filminvest IS, tilbyr offentlige og private investorer mulighet til å gå inn i en portefølje av produksjoner, eller selv velge enkeltproduksjoner de ønsker å gå inn i. Filminvest er medlem av FilmReg og Cine-Regio.

SATSING

Filmbransjen i regionen har de siste 10 årene vist en rivende utvikling. Selskapene vokser, viser økonomisk vekst og utvikler prosjekter som henter priser, deltar på festivaler og vises verden over.

Regionens spillselskaper har en sterk posisjon i den norske spillbransjen. Flere av selskapene har samlet seg i arbeidskollektiver som Hamar Game Collective og Work Work i Trondheim.

Filminvest arbeider kontinuerlig med utvikling av regionens audiovisuelle bransje gjennom rådgiving, og ved å sørge for at fondet vokser og kan tilby hjelp med finansiering av prosjekter med sterk regional tilhørighet.

ADMINISTRASJON

Filminvest har to ansatte fordelt på to årsverk i tillegg til engasjert kompetanse.

Selskapet ledes av Mari Haugen, med Mari Nørstegård Tomren som produksjons-og informasjonsrådgiver. Are Sundnes er engasjert som konsulent for spill og Peder Hamdahl Næss er engasjert som konsulent for film og serier.

STYRET

  • Bente Erichsen – Styreleder (+47 907 75 578)
  • Arild Kalkvik – Styremedlem
  • Tone Bjellaanes- Styremedlem
  • Jens Uwe Korten – Styremedlem
  • Mona Pedersen- Styremedlem
  • Håvard Sørli- 1. Vara
  • Øystein Egge- 2. Vara

LOGO

Her finner du logo og pressebilder.

Administrasjon

Peder Hamdahl Næss
Konsulent film og serier
Are Sundnes
Konsulent spill

Invester i film

Filminvest investerer i kommersielle audiovisuelle prosjekter med regional forankring som styrker regionens audiovisuelle industri og som har stort publikumspotensiale samt positiv forventet økonomisk avkastning.

Invester i film

Nøkkeltall for 2022

Filminvest mottok i 2022 tilsammen 65 søknader om støtte og investering innenfor fondets satsningsområder spillefilm, kinodokumentar, drama- og dokumentarserier og spill. 44 søknader ble innvilget.

Nøkkeltall tildelinger

Tilskuddsmidler
27%
A
Utvikling
73%
B
Produksjon

73 % av årets tilskuddsmidler gikk til produksjon, mens de resterende 27 % av midlene gikk til utvikling.

Søknader 2022
65 44

44 av 65 søknader
ble innvilget.

Filminvest mottok i 2022 tilsammen 65 søknader om støtte og investering innenfor fondets satsningsområder spillefilm, kinodokumentar, drama-og dokumentarserier og spill. 44 søknader ble innvilget.

AKTUELLE PRODUKSJONER

Den første julen i Skomakergata

Bunadsgeriljaen

Konvoi