Tildelingsliste

Her finner du en oversikt over alle Filminvest-tilskudd og investeringer, siden etableringen i 2016. Tildelingene kan filtreres på år, format og søknadstype.

Liste over tildelinger.
År Søknadstype Format Søker Prosjekt Tilsagnsbeløp
2022 Produksjon Spillefilm Klipp og Lim Media Toras´s Secret 1 500 000
2022 Utvikling Spillefilm Filmbin Ravnejenta (Lillehammermidler) 150 000
2022 Utvikling Spillefilm Trollfilm Muskat Moskus (Lillehammermidler) 45 000
2022 Produksjon Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream 100 000
2022 Manusutvikling Spillefilm Silje Holtet Dancing Queen i Hollywood 50 000
2022 Produksjon Dokumentarserie Fabelaktiv Redningshunden Bessie, sesong 2 300 000
2022 Utvikling Dokumentar Valkyrien Productions Moddi-Jakten på en Salme 300 000
2022 Produksjon Spillefilm Sagatoon Ludolf på Sinnaskolen 1 200 000
2022 Produksjon Dramaserie Smallville Films Solo ( Lillehammermidler) 150 000
2022 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv Stairway to Heaven 200 000
2022 Utvikling Spillefilm Filmbin Ravnejenta 100 000
2022 Utvikling Spillefilm Trollfilm Christmas Survivors 200 000
2022 Utvikling Dokumentarserie Imaginær film Scope of the Universe 100000
2022 Produksjon Dokumentar Valkyrien Productions Dekksgutten-en konsertfilm 97 200
2022 Investering Dokumentarserie UpNorth Film Show me the lights 100000
2022 Utvikling Spillefilm Filmbin Wild card 50 000
2022 Manusutvikling Spillefilm Silje Holtet Dancing Queen i Hollywood 50 000
2022 Manusutvikling Dramaserie Trond Morten K. Venaasen E14 50 000
2022 Utvikling Dokumentar Herstory Dumdum Boys (vinner pitchepris) 200 000
2022 Produksjon Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream (tidl. Føkkings polakk) 100 000
2022 Investering Spillefilm Filmbros Europe Munch 250 000
2022 Investering Spillefilm Storyline NOR Sulis 1 500 000
2022 Produksjon Spillefilm Filmbros Europe Munch 100 000
2022 Produksjon Dokumentar Fenris film Bunadsgeriljaen 400 000
2022 Produksjon Dokumentarserie Fabelaktiv ÅL INN 400 000
2022 Manusutvikling Spillefilm Silje Holtet Lovely Linda 50 000
2022 Manusutvikling Dramaserie Arild Tryggestad MDD 50 000
2022 Utvikling Spill Perfectly Paranormal The Holy Gosh Darn 400 000
2022 Utvikling Dokumentarserie Smallville Films Hekta 120 000
2022 Utvikling Dokumentar Trad Film Fem brev til Håkon Banken 200 000
2022 Utvikling Dokumentar UpNorth Film Å kjempe mot vindmøller 300 000
2022 Utvikling Spillefilm The Film Company Trær som faller 150 000
2022 Utvikling Spillefilm Filmbin Sokkemysteriet 120 000
2022 Utvikling Dramaserie Blaane film Brenn alle bruer 150 000
2022 Utvikling Dramaserie Klipp og Lim Media The Huggingtons 100 000
2022 Utvikling Dramaserie TMM Produksjon Vala 200 000
2022 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv URSA-isbjørnungen 150 000
2022 Produksjon Spillefilm Amarcord Dancing Queen 500 000
2022 Investering Spillefilm 74 Entertainment There´s something in the barn 2 000 000
2022 Produksjon Spillefilm 74 Entertainment There´s something in the barn 1 000 000
2022 Investering Spillefilm Filmbros Europe Munch 750 000
2022 Produksjon Spillefilm Filmbros Europe Munch 1 650 000
2022 Produksjon Dokumentarserie Fabelaktiv Redningshunden Bessie 400 000
2022 Investering Spillefilm Storyline NOR Sulis 2 000 000
2021 Utvikling Dramaserie Smallville Films MDD (Musikk, dans, drama) 40 000
2021 Investering Spillefilm Nordisk Film Production Den første julen i Skomakergata 750 000
2021 Investering Spillefilm Mer film La elva leve 1 000 000
2021 Investering Spillefilm Amarcord Dancing Queen 2 000 000
2021 Manusutvikling Spillefilm Gjermund Gisvold Antagonist 50 000
2021 Manusutvikling Spillefilm Silje Holtet Lovely Linda 50 000
2021 Manusutvikling Dramaserie TV-Film.no Langdistanse 50 000
2021 Manusutvikling Dramaserie Iben Espen Lauritzen Von Ibenfeldt Nesset 50 000
2021 Utvikling Spillefilm Filmbros Europe 8.mai 300 000
2021 Utvikling Dramaserie Spætt Film Den siste viking 200 000
2021 Utvikling Spill Deltaquack Gun & Buckler 100 000
2021 Utvikling Dramaserie Smallville Films Bror 200 000
2021 Utvikling Dokumentar Walther Bros Pet Farm 190 000
2021 Utvikling Spillefilm Filmbin Wild Card 105 000
2021 Utvikling Dokumentar Trad Film Fem brev til Håkon Banken 200 000
2021 Utvikling Spillefilm Hummelfilm Jakob 150 000
2021 Utvikling Spillefilm Ulvenfilm Magiske venner 200 000
2021 Produksjon Spillefilm Amarcord Dancing Queen 2 500 000
2021 Produksjon Spillefilm Nordisk Film Production Den første julen i Skomakergata 750 000
2021 Investering Dokumentar UpNorth Film Apache 500 000
2021 Investering Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream 2 000 000
2021 Produksjon Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream 4 300 000
2021 Utvikling Spillefilm Spætt Film Føkkings polakk/Norwegian Dream 96 450
2021 Utvikling Spillefilm Trollfilm Christmas Surviviors 100 000
2021 Investering Dokumentarserie Spætt Film Dokuserie Spætt 2021 100 000
2021 Investering Spillefilm Filmbin Lill Zlatan og morbror raring 650 000
2021 Investering Spillefilm Filmbros Europe Forbannelsen 180 000
2021 Investering Spillefilm Sagatoon Ludolf på Sinnaskolen 800 000
2021 Produksjon Spillefilm Filmbros Europe Forbannelsen 300 000
2021 Manusutvikling Spillefilm TV-Film.no The Fürer 50 000
2021 Investering Spillefilm Paradox Rettigheter Storm 1 000 000
2021 Produksjon Spillefilm Paradox Rettigheter Storm 2 000 000
2021 Produksjon Dokumentarserie Spætt Film Through the Eyes of Miniscules 385 000
2021 Utvikling Spill Podpal Games Age of Space 52 843
2021 Produksjon Spillefilm 74 Entertainment Jentetur 500 000
2021 Manusutvikling Spillefilm Trond Morten K. Venaasen 8.mai 50 000