Tildelingsliste

Her finner du en oversikt over alle Filminvest-tilskudd og investeringer, siden etableringen i 2016. Tildelingene kan filtreres på år, format og søknadstype.

Liste over tildelinger.
År Søknadstype Format Søker Prosjekt Tilsagnsbeløp
2023 Investering Spillefilm 74 Entertainment Spermageddon 6 000 000
2023 Utvikling Dramaserie Filmbin Uløst (Lillehammertilskudd) 25 000
2023 Utvikling Dokumentarserie Barbora Hollan Samtaler ved heisen (Lillehammertilskudd) 25 000
2023 Utvikling Spillefilm Løv Film Salto, Pus og den døde fisken (Lillehammertilskudd) 150 000
2023 Utvikling Dramaserie Smallville Films Bror 80 000
2023 Investering Spillefilm Amarcord Dancing Queen i Hollywood 2 000 000
2023 Produksjon Spillefilm Amarcord Dancing Queen i Hollywood 3 000 000
2023 Produksjon Dokumentarserie Fabelaktiv Skattejakt på livet 350 000
2023 Utvikling Dokumentarserie Scope of the Universe Imaginær film 200 000
2023 Utvikling Dramaserie Berre Film & TV Gjerningsmenn 200 000
2023 Utvikling Spill Sarepta Studio Prosjekt Thalassa 800 000
2023 Utvikling Spill Riddelbit Setback 650 000
2023 Utvikling Spillefilm Hummelfilm Jakob 100 000
2023 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv URSA-Isbjørnungen 120 000
2022 Investering Dramaserie Rubicon Solo 1 700 000
2023 Utvikling Spillefilm Fabelaktiv Stairway to Heaven 150 000
2023 Utvikling Dramaserie Tordenfilm Desember 510 000
2023 Utvikling Spillefilm Filmbin Sokkemyseriet 100 000
2023 Produksjon Dramaserie Klipp og Lim Media The Huggingtons 3 000 000
2023 Investering Dramaserie Klipp og Lim Media The Huggingtons 3 000 000
2023 Produksjon Spillefilm Sagatoon Ludolf på Sinnaskolen 750 000
2023 Produksjon Dokumentar TMM Produksjon Rinnans Rival 350 000
2023 Investering Spillefilm Blaane film Heim 2 000 000
2023 Produksjon Spillefilm Blaane film Heim 1 500 000
2023 Utvikling Spillefilm Blaane film Lysår 100 000
2023 Utvikling Spillefilm Filmbin Wild Card 100 000
2022 Investering Spillefilm Fantefilm Konvoi 1 000 000
2022 Produksjon Spillefilm Fantefilm Konvoi 1 000 000
2023 Manusutvikling Spillefilm Thomas Bjerke Nordiske krigsherrer 50 000
2023 Manusutvikling Spillefilm Iben Espen Lauritzen von Ibenfeldt Nesset 50 000
2023 Manusutvikling Spillefilm Trond Morten K. Venaasen Slim ( vinner Dramapitch) 200 000
2023 Manusutvikling Dramaserie Silje Holtet Nordens Toscana 50 000
2023 Manusutvikling Spillefilm Trond Morten K. Venaasen Slim 50 000
2023 Utvikling Dokumentar Dag Hoel Filmproduksjon TNT-Blod i sporene 500 000
2023 Utvikling Spillefilm Syden Pictures Bestemorder 270 000
2023 Utvikling Spillefilm Blaane Film Gjenbruk 285 000
2023 Utvikling Spill Snow Leaf Studios Brew 435 000
2023 Utvikling Dokumentarserie Fabelaktiv The Promised Land 150 000
2023 Utvikling Dramaserie Berre Film & TV Kok 352 000
2023 Investering Dokumentarserie UpNorth Film Show me the lights 100 000
2023 Investering Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream 100 000
2023 Utvikling Dokumentar Trad Film Fem brev til Håkon Banken 100 000
2022 Produksjon Spillefilm Klipp og Lim Media Toras´s Secret 1 500 000
2022 Utvikling Spillefilm Filmbin Ravnejenta (Lillehammermidler) 150 000
2022 Utvikling Spillefilm Trollfilm Muskat Moskus (Lillehammermidler) 45 000
2022 Produksjon Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream 100 000
2022 Manusutvikling Spillefilm Silje Holtet Dancing Queen i Hollywood 50 000
2022 Produksjon Dokumentarserie Fabelaktiv Redningshunden Bessie, sesong 2 300 000
2022 Utvikling Dokumentar Valkyrien Productions Moddi-Jakten på en Salme 300 000
2022 Produksjon Spillefilm Sagatoon Ludolf på Sinnaskolen 1 200 000
2022 Produksjon Dramaserie Smallville Films Solo ( Lillehammermidler) 150 000
2022 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv Stairway to Heaven 200 000
2022 Utvikling Spillefilm Filmbin Ravnejenta 100 000
2022 Utvikling Spillefilm Trollfilm Christmas Survivors 200 000
2022 Utvikling Dokumentarserie Imaginær film Scope of the Universe 100000
2022 Produksjon Dokumentar Valkyrien Productions Dekksgutten-en konsertfilm 97 200
2022 Investering Dokumentarserie UpNorth Film Show me the lights 100000
2022 Utvikling Spillefilm Filmbin Wild card 50 000
2022 Manusutvikling Spillefilm Silje Holtet Dancing Queen i Hollywood 50 000
2022 Manusutvikling Dramaserie Trond Morten K. Venaasen E14 50 000
2022 Utvikling Dokumentar Herstory Dumdum Boys (vinner pitchepris) 200 000
2022 Produksjon Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream (tidl. Føkkings polakk) 100 000
2022 Investering Spillefilm Filmbros Europe Munch 250 000
2022 Investering Spillefilm Storyline NOR Sulis 1 500 000
2022 Produksjon Spillefilm Filmbros Europe Munch 100 000
2022 Produksjon Dokumentar Fenris film Bunadsgeriljaen 400 000
2022 Produksjon Dokumentarserie Fabelaktiv ÅL INN 400 000
2022 Manusutvikling Spillefilm Silje Holtet Lovely Linda 50 000
2022 Manusutvikling Dramaserie Arild Tryggestad MDD 50 000
2022 Utvikling Spill Perfectly Paranormal The Holy Gosh Darn 400 000
2022 Utvikling Dokumentarserie Smallville Films Hekta 120 000
2022 Utvikling Dokumentar Trad Film Fem brev til Håkon Banken 200 000
2022 Utvikling Dokumentar UpNorth Film Å kjempe mot vindmøller 300 000
2022 Utvikling Spillefilm The Film Company Trær som faller 150 000
2022 Utvikling Spillefilm Filmbin Sokkemysteriet 120 000
2022 Utvikling Dramaserie Blaane film Brenn alle bruer 150 000
2022 Utvikling Dramaserie Klipp og Lim Media The Huggingtons 100 000
2022 Utvikling Dramaserie TMM Produksjon Vala 200 000
2022 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv URSA-isbjørnungen 150 000
2022 Produksjon Spillefilm Amarcord Dancing Queen 500 000
1 2 3 5