Tildelingsliste

Her finner du en oversikt over alle Filminvest-tilskudd og investeringer, siden etableringen i 2016. Tildelingene kan filtreres på år, format og søknadstype.

Liste over tildelinger.
År Søknadstype Format Søker Prosjekt Tilsagnsbeløp
2021 Utvikling Dramaserie Smallville Films Bror 200 000
2021 Utvikling Dokumentar Walther Bros Pet Farm 190 000
2021 Utvikling Spillefilm Filmbin Wild Card 105 000
2021 Utvikling Dokumentar Trad Film Fem brev til Håkon Banken 200 000
2021 Utvikling Spillefilm Hummelfilm Jakob 150 000
2021 Utvikling Spillefilm Ulvenfilm Magiske venner 200 000
2021 Produksjon Spillefilm Amarcord Dancing Queen 2 500 000
2021 Produksjon Spillefilm Nordisk Film Production Den første julen i Skomakergata 750 000
2021 Investering Dokumentar UpNorth Film Apache 500 000
2021 Investering Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream 2 000 000
2021 Produksjon Spillefilm Spætt Film Norwegian Dream 4 300 000
2021 Utvikling Spillefilm Spætt Film Føkkings polakk/Norwegian Dream 96 450
2021 Utvikling Spillefilm Trollfilm Christmas Surviviors 100 000
2021 Investering Dokumentarserie Spætt Film Dokuserie Spætt 2021 100 000
2021 Investering Spillefilm Filmbin Lill Zlatan og morbror raring 650 000
2021 Investering Spillefilm Filmbros Europe Forbannelsen 180 000
2021 Investering Spillefilm Sagatoon Ludolf på Sinnaskolen 800 000
2021 Produksjon Spillefilm Filmbros Europe Forbannelsen 300 000
2021 Manusutvikling Spillefilm TV-Film.no The Fürer 50 000
2021 Produksjon Spillefilm Paradox Rettigheter Storm 2 000 000
2021 Investering Spillefilm Paradox Rettigheter Storm 1 000 000
2021 Produksjon Dokumentarserie Spætt Film Through the Eyes of Miniscules 385 000
2021 Utvikling Spill Podpal Games Age of Space 52 843
2021 Produksjon Spillefilm 74 Entertainment Jentetur 500 000
2021 Manusutvikling Spillefilm Trond Morten K. Venaasen 8.mai 50 000
2021 Utvikling Spill Deltaquack Gun & Buckler 100 000
2021 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv THE VOYAGER – Call of the Vikings 95 000
2021 Utvikling Spillefilm Filmbin Sokkemysteriet 105 000
2021 Utvikling Spillefilm Filmbin Wild Card 105 000
2021 Utvikling Dokumentarserie Fabelaktiv Søstergårdene 100 000
2021 Utvikling Dokumentar Hele meg Herlig film og TV 200 000
2021 Utvikling Dramaserie Smallville Films Bror 150 000
2021 Utvikling Spillefilm Filmbros Europe Baby 250 000
2021 Utvikling Dramaserie Spætt Film Lilleby 150 000
2021 Utvikling Spillefilm Filmbin Ravnejenta 200 000
2021 Utvikling Spillefilm Spætt Film Føkkings polakk 100 000
2021 Utvikling Spillefilm Blaane film En rumpe å dø for 240 000
2021 Investering Spillefilm Oslo Pictures Eksplosjoner i hjertet 985 236
2021 Investering Spillefilm 74 Entertainment Jentetur 2 000 000
2020 Investering Spillefilm Storm Films Tre Nøtter til Askepott 1 700 000
2020 Utvikling Spillefilm Ulvenfilm Magiske venner 100 000
2020 Utvikling Spillefilm Sagatoon Ludolf på sinnaskolen 150 000
2020 Produksjon Spillefilm Filmbin Snillionen 150 000
2020 Utvikling Dramaserie Thomas Bjerke BOY 30 000
2020 Utvikling Spillefilm Paradox Rettigheter Return to the heart 30 000
2020 Utvikling Spillefilm Spætt Film Føkkings polakk 42 000
2020 Investering Dokumentarserie Fabelaktiv Big 6 220 000
2020 Manusutvikling Spillefilm Thomas Rosbahm Ensomme hjerters klubb 50 000
2020 Investering Spillefilm Nordisk Film Production Alle hater Johan 3 183 500
2020 Investering Spillefilm 74 Pictures I onde dager 2 000 000
2020 Investering Spillefilm Filmbros Europe Possession 2 320 000
2020 Investering Dokumentar UpNorth Film Trond Giske – Makta Rår 1 000 000
2020 Produksjon Dokumentar UpNorth Film Trond Giske – Makta Rår 500 000
2020 Produksjon Spillefilm Filmbros Europe Possession 1 000 000
2020 Produksjon Spillefilm 74 Pictures I onde dager 1 000 000
2020 Utvikling Dokumentar UpNorth Film Requiem 120 000
2020 Utvikling Dokumentarserie Fabelaktiv Hele verdens minnebok/Vår verdensarv 140 000
2020 Utvikling Dokumentarserie Fabelaktiv Talent på vent 100 000
2020 Utvikling Spillefilm Sagatoon LUDOLF på sinnaskolen 100 000
2020 Utvikling Spillefilm Amarcord Skogens hjerte 375 000
2020 Utvikling Spillefilm Spætt Film Lysår 300 000
2020 Utvikling Spillefilm Smallville Films Darkest forest 450 000
2020 Investering Dokumentarserie TMM Produksjon Svenn the Otter 800 000
2020 Produksjon Dokumentarserie Fabelaktiv Aukrust – Gud velsigne vår Herre 115 000
2020 Produksjon Dokumentarserie TMM Produksjon Svenn the Otter 300 000
2020 Produksjon Spillefilm Filmbin Lill Zlatan og morbror raring 514 247
2020 Utvikling Spillefilm Filmbros Europe Possession 80 000
2020 Utvikling Spillefilm Smallville Films Hadeland 100 000
2020 Manusutvikling Spillefilm Trond Morten Venaasen Thicker than water 50 000
2020 Utvikling Spillefilm Sagatoon LUDOLF på Sinnaskolen 100 000
2020 Utvikling Spill Tinimations Klang 2 100 000
2020 Produksjon Dramaserie TV Fjols Fjols til fjells 300 000
2020 Utvikling Spillefilm Spætt Film Føkkings polakk 100 000
2020 Manusutvikling Spillefilm Thomas Rosbahm Ensomme hjerters klubb 50 000
2020 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv Blink 30 000
2020 Investering Spill Pinleaf Studio DwarfHeim 1 000 000
2020 Produksjon Spillefilm Filmbros Europe Prosjekt Z 100 000
2020 Utvikling Dokumentarserie Spætt Film Through the Eyes of Miniscules 57 600
2020 Manusutvikling Spillefilm Henrik Martin Dahsbakken Trær som faller 50 000
2020 Manusutvikling Spillefilm Natalia Malykhina Magiske venner 30 000