Søk finansiering

Filminvest har som formål å legge til rette for audiovisuell produksjon i fylkene Trøndelag og Innlandet. (videre omtalt som regionen).

Filminvest har 11 708 000,-kroner tilgjengelig i statlige støttemidler for 2020. Midlene skal gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak.

Midlene er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt.

Midler som går til utvikling av prosjekter fordeles over to årlige søknadsrunder. Frister for søknad om utviklingsstøtte i 2020 er 10. februar og 7. september.

Filmkamera Svart Created with Sketch.

Serier

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til drama- og dokumentarserier

Klapper svart Created with Sketch.

Kinofilm

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til spillefilm og kinodokumentar

Spillkontroll Svart Created with Sketch.

Spill

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til spill

Billetter Svart Created with Sketch.

Bransje

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til bransjefremmende tiltak

«Filminvest, as a member of Green Regio, the sub-group for Green Filming of Cine Regio, hereby present the groups joint statement, the Cine Regio Green manifesto:

With this statement, the supporting institutions wish to contribute to the awareness of Green Filming, enhancing sustainable and climate friendly measures in film and television production and its funding.

Many professionals working in film and TV are concerned with environment and climate friendly production. There is, on occasion, uncertainty as to whether higher costs connected with sustainable production can be included in production budgets and might be eligible for public sector funding. As a matter of fact, Green Filming does not necessarily result in higher costs. Furthermore, innovation and advanced technology allow productions to work in an increasingly resource friendly and cost effective way.

However, if additional costs do arise through environmentally friendly filming, these costs should be eligible as part of the production budget. The Green Regio members recognise approaches to sustainable production and their associated costs and confirm their eligibility for public funding.

It is our declared goal to visibly promote sustainable policies and means and make them achievable for the film and television industry and its funding agencies».