Søk finansiering

Filminvest har som formål å legge til rette for audiovisuell produksjon i fylkene Trøndelag, Hedmark og Oppland (videre omtalt som regionen).

Filminvest har 8 579 000,-kroner tilgjengelig i statlige støttemidler for 2019. Midlene skal gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak.

Midlene, som er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt , vil bli fordelt over to søknadsrunder. Årets første søknadsfrist var 18. februar, og årets siste søknadsfrist var 9.september. Frister for 2020 vil bli annonsert.

Filmkamera Svart Created with Sketch.

Serier

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til drama- og dokumentarserier

Klapper svart Created with Sketch.

Kinofilm

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til spillefilm og kinodokumentar

Spillkontroll Svart Created with Sketch.

Spill

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til spill

Billetter Svart Created with Sketch.

Bransje

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til bransjefremmende tiltak