Søk finansiering

Filminvest har som formål å legge til rette for audiovisuell produksjon i fylkene Trøndelag, Hedmark og Oppland (videre omtalt som regionen).

Filminvest har 8 579 000,-kroner tilgjengelig i statlige støttemidler for 2019. Midlene skal gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak.

Midlene, som er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt , vil bli fordelt over to søknadsrunder. Årets første søknadsfrist var 18. februar.
Neste søknadsfrist er 9.september.

Filmkamera Svart Created with Sketch.

Serier

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til drama- og dokumentarserier

Klapper svart Created with Sketch.

Kinofilm

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til spillefilm og kinodokumentar

Spillkontroll Svart Created with Sketch.

Spill

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til spill

Billetter Svart Created with Sketch.

Bransje

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til bransjefremmende tiltak