Søk finansiering

Filminvest har som formål å legge til rette for audiovisuell produksjon i fylkene Trøndelag og Innlandet. (videre omtalt som regionen).

Filminvest har 8 579 000,-kroner tilgjengelig i statlige støttemidler for 2019. Midlene skal gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak.

Midlene er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt.

Midler som går til utvikling av prosjekter fordeles over to årlige søknadsrunder. Frister for søknad om utviklingsstøtte i 2020 er 10. februar og 7. september.

Filmkamera Svart Created with Sketch.

Serier

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til drama- og dokumentarserier

Klapper svart Created with Sketch.

Kinofilm

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til spillefilm og kinodokumentar

Spillkontroll Svart Created with Sketch.

Spill

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til spill

Billetter Svart Created with Sketch.

Bransje

Her finner du all informasjon du trenger for å søke finansiering til bransjefremmende tiltak