Årets siste søknadsrunde

Høsten er her, og det er klart for årets andre søknadsrunde. Årets siste søknadsfrist for offentlige tilskudd er 9. september.

Filminvest har 8 579 000,-kroner tilgjengelig i statlige støttemidler for 2019. Midlene skal gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak.

Midlene, som er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt , vil bli fordelt over to søknadsrunder. Årets første søknadsfrist var 18. februar.
Neste, og siste, søknadsfrist er 9.september.

Vi ber alle potensielle søkere om å lese våre søkerveiledninger grundig, da det er skjedd endringer siden forrige runde. Har du spørsmål, så må du gjerne kontakte oss.

Søkerveiledningene finner du her: https://filminvest.no/sok-finansiering/

Når vi har mottatt søknadene vil vi invitere søkere til oppfølgingsmøter. Datoer for oppfølgingsmøter er tirsdag 17. september for produsentene på Innlandet, (møtene gjennomføres på Lillehammer), og onsdag 18. september for produsentene i Trøndelag. (Møtene gjennomføres i Trondheim)