Sterk representasjon under Cinekid

Filmbin har et langt og godt forhold til Cinekid, verdens største barnemediefestival. I år er de nok en gang sterkt representert, da de både er valgt ut til å sitte i en av festivalens mest prestisjefylte juryer, samt til å delta på deres Script Lab.

Rett før sommeren kom nyheten om at Filmbins Arild Tryggestad er valgt ut til å delta på Cinekid Script Lab. Cinekid Script Lab er et 6 måneders program for forfattere med barnefilmprosjekter i manusutvikling. Tryggestad deltar med prosjektet «iNanny» sammen med 16 andre forfattere, fra 10 ulike land. Deltakerne videreutvikler sine spillefilmprosjekter for barn og unge, i samarbeid med bransjeeksperter og manusveiledere. Det utarbeides et skreddersydd oppfølgingsopplegg for hvert prosjekt for best å møte forfatterens og historiens behov. Filmbins Christian Lo deltok på Cinekid Script Lab forrige runde som ble avsluttet under Berlinalen tidligere i år.

Cinekid er verdens største barnemediefestival, og Filmbin har et langt og godt forhold til festivalen. De har deltatt på festivalen årlig siden 2011 og tilskriver festivalen mange av mulighetene de har fått internasjonalt. Samtlige av Filmbin sine spillefilmer har blitt vist på festivalen. Et godt eksempel er filmen Los Bando som fikk på plass sin første internasjonale finansieringetter å ha blitt presentert der i 2016. 2 år senere, i 2018, deltok filmen i hovedprogrammet og vant publikumsprisen, samt var en del av bransjeforumet og ble trukket frem som en case study under industridelen av festivalen.

Denne uken ble det kjent at Nicholas Sando er valgt ut til å sitte i juryen under Eurimages Co-Production Development Award som er en pris på €20.000 som vil bli delt ut det mest lovende filmprosjektet som presenteres under Junior Co-Production Market delen av festivalen. Prisen ble gitt av det europeiske støttefondet Eurimages med hensikt å støtte opp under produksjon av europeisk barne- og ungdomsfilm samt stimulere til europeisk samproduksjon.

Cinekid arrangeres årlig i Amsterdam, og for 2019 er datoene 19.-25.oktober. Filmbin ansatte nylig Maren Moseng som utviklingsprodusent, og teller i dag 4 ansatte.