Støtte til 11 nye prosjekter

Filminvest har gitt tilskudd til 11 film, tv-og spillprosjekter fra regionen Innlandet/Trøndelag i årets siste søknadsrunde.

Innen søknadsfristen den 9.september mottok Filminvest 19 søknader med en samlet søknadssum på 10,9 millioner kroner. Selskapets styre hadde tildelingsmøte den 22.oktober og innvilget 11 av søknadene med tilsammen 6 182 500,- kroner i tilskudd.

Filminvest er svært fornøyd med rundens søknader som representerer god bredde i formater og reflekterer stor regional aktivitet. Med vår støtte vil produksjonsklare dramaserier og spillefilmer som engasjerer store deler av den regionale bransjen bli realiserte. Spesielt gledelig er det å registrere den positive utviklingen i spillbransjen

Det største tilskuddet denne runden går til Smallville Films. Selskapet mottar 2 000 000,- i produksjonstilskudd til prosjektet Hadeland. Regissør er Ingrid Stenersen.  Smallville vant en internasjonal pitchepris med «Hadeland» under Berlinalen tidligere i vinter, og ble plukket ut til å delta på det nordiske co-produksjons og finansieringsmarkedet New Nordic Films under filmfestivalen i Haugesund i høst

Det nyetablerte selskapet TV FJOLS mottar 1,5 million til TV-serien Fjols til fjells, som skal spilles inn på Skeikampen i vinter. «Fjols til Fjells» er en komedie om noe av det norskeste som finnes – hytte på fjellet. Serien produseres, skrives og regisseres av de samme som står bak spillefilmen med samme navn som har kinopremiere februar 2020.

Selskapet Fabelaktiv mottar produksjonstilskudd på 550 000,- til AUKRUST-Gud velsigne vår Herre, TV-serien om Kjell Aukrust. Serien skal være klar til 100-årsjubileet for Aukrusts fødsel i 2020. Fabelaktiv mottar også utviklingstilskudd til dramaserien Voyager- Call of the Vikings

Filmbros mottar et produksjonstilskudd på 600 000,- til Prosjekt Z, Spætt mottar et utviklingstilskudd på 100 000,- til prosjektet Trollelgen og Fenris mottar kr 200 000 i utvikling til dokumentaren Bunadsgeriljaen,  som co-produseres med Herstory. Filminvest mottok 7 spillsøknader denne runden, som er et rekordhøyt antall i selskapets historie. 3 av spillsøknadene ble honorert, svært spennende prosjekter som nærmer seg lansering: Helheim Hassle, DwarfHeim og Tanknarok.

 

Samlet har Filminvest denne runden innvilget produksjonsstøtte til to spillefilmer, én dokumentarserie og én dramaserie, samt gitt utviklingsstøtte til én spillefilm, én dokumentar, én dramaserie, tre spill og ett manus.

Se fullstendig tildelingsoversikt under.

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør. Kvinneandelen i søknadsbunken for film- og tv-prosjektene var på 25%, mens kvinneandel i prosjektene som har mottatt tilskudd er 24%.


Konsulenter ved behandling av søknadene har vært Inge Tenvik og Jack Wulff.

PRODUKSJON AV SPILLEFILM

HADELAND

Produksjonsselskap: Smallville Films v/Nicholas Sando og Stein Berge Svendsen

Regi: Ingrid Stenersen

Manus: Ingrid Stenersen

Tilskudd: kr.2 000 000

Hadeland skal bli en varm og leken spillefilmkomedie. Historien handler om Gunn, Sara og Marie, tre kvinner i et bygdesamfunn, som på hvert sitt vis opplever å ha mislyktes i livet – og med kjærligheten. Når tre politimenn ankommer bygda for å etterforske et smuglernettverk i området, settes derimot livene deres på hodet.

PROSJEKT Z

Produksjonsselskap: Filmbros Europe v/Henrik Martin Dahlsbakken

Regi: Henrik Martin Dahlsbakken

Manus: Henrik Martin Dahlsbakken

Tilskudd: kr. 600 000

En gruppe studenter har fått med seg tre arbeidsledige skuespillere for å lage zombiefilm på et nedlagt motell i den norske fjellheimen. Fiksjon blir brått til virkelighet når en utenomjordisk skapning begynner å terrorisere filmsettet.

PRODUKSJON AV DOKUMENTARSERIER

AUKRUST-GUD VELSIGNE VÅR HERRE

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/ Arild Halvorsen

Regi: Rune Sæterstøl

Manus: Karsten Fullu

Tilskudd: kr. 550 000,-

Aukrust-Gud velsigne vår Herre er en dokumentarserie i tre deler om en av Norges mest folkekjære personer. Kjell Aukrust er kanskje den som har fanget den norske folkesjela best av alle.

 

PRODUKSJON AV DRAMASERIER

FJOLS TIL FJELLS

Produksjonsselskap: TV FJOLS v/Fredrik Støbakk, co prod FILMBIN v/Nicholas Sando

Regi: Petter Holmsen  

Manus: Karsten Fullu

Tilskudd: kr. 1 500 000,-

Fjols til Fjells er en komedie om noe av det norskeste som finnes – hytte på fjellet. Siden tidenes morgen har nordmenn hatt en hang til å bygge seg et ekstra hus med minimalt av komfort så langt unna sivilisasjonen man kan komme. I «Fjols til Fjells» skal de med et humoristisk blikk se nærmere på denne tradisjonen og alle konflikter som gjerne kommer med på kjøpet når familier tvinges sammen.

UTVIKLING AV SPILLEFILM

TROLLELGEN

Produksjonsselskap: Spætt Film v/ Håvard Wettland Gossé

Tilskudd: kr. 100 000,-

Det går en elg i skogene rundt Sør-Aurdal som ikke setter vanlig elgfar, som bly ikke biter på og som folk sjelden kan få øye på. Men én jeger, Gaupa, gir seg ikke og gjør det til sin livsgjerning å få has på «Trollelgen». Trollelgen er et filmprosjekt basert på de uforglemmelige bøkene av Mikkjel Fønhus.

UTVIKLING AV DOKUMENTARFILM

BUNADSGERILJAEN

Produksjonsselskap: Fenris v/Tore Buvarp, co prod Herstory v/Mari Nilsen Neira

Regi: Helen Komini Knudsen

Manus: Helen Komini Knudsen

Tilskudd: kr. 200 000,-

Bunadsgeriljaen er en dokumentar om geriljaleder Anja Cecilie Solvik og om moderne kystkvinners kamp for fødetilbud. Bunadsgeriljaen startet våren 2019 og teller allerede over 100 000 medlemmer. Hvem er disse kvinnene bak Bunadsgeriljaen? Hvorfor engasjerer dette temaet så mange? Er det fortsatt nødvendig å kjempe for fødetilbud og demokrati i verdens rikeste og mest likestilte land?

UTVIKLING AV DRAMASERIER

VOYAGER- CALL OF THE VIKINGS

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen       

Manus: Trond Morten Venaasen

Tilskudd: kr. 95 000,-

Voyager er en dramaserie på 10 episoder, rettet mot målgruppen 7-12. Handlingen foregår etter to tidslinjer – vår tid og vikingtid- ogtar oss fra Norge til Tyskland, Danmark, Irland og Canada. Serien samproduseres med Gebrüder Beetz Filmproduction.

 

UTVIKLING AV INTERAKTIVE PRODUKSJONER

TANKNAROK

Produksjonsselskap: Polyblock studio v/ Tom Espen Andersen

Tilskudd: kr. 400 000,-

Tanknarok er en actionfylt twin-stick shooter der 2-4 spillere kjemper en intens kamp mot hverandre i hver sin tanks. Spillet består av korte runder på 20 sekunder hver, og hver runde utkjempes på en ny arena med forskjellig utforming, tema og hindringer.

HELHEIM HASSLE

Produksjonsselskap: Perfectly Paranormal v/ Gisle Sølvberg

Tilskudd: kr. 300 000,-

Helheim Hassle er et narrativt puzzleplatformer-spill som handler like mye om vennskap som det handler om kroppsdeler

DWARFHEIM

Produksjonsselskap: Pineleaf v/ Hans-andreas Kleven

Tilskudd: kr. 400 000,-

Dwarfheim er et online assymetrisk RTS-spill der et lag med fire spillere skal samarbeide om å bygge, styre og forsvare en Dvergeby mot konstante trusler og farer i form av ville troll og rivaliserende dverge-klaner, i søken etter å gjenskape det eldgamle dvergeriket Dwarfheim.

MANUSUTVIKLING

MAGISKE VENNER

Produksjonsselskap: Ulvenfilm v/Natalia Malykhina

Tilskudd: kr. 37 500,-

Når to verdener står mot hverandre og et barn er i mellom. Mellom det moderne og det tradisjonelle, mellom det fabelaktige og ekte. Animert langfilm for de yngste.