Filminvest avvikler søknadsfrister

Fra 2020 blir det løpende saksbehandlig av søknader om tilskudd til produksjon.

Vi har besluttet å avvikle de faste søknadsfristene (vår og høst) for å søke tilskudd til produksjon etter konsulentvurdering.  Det betyr at det fra neste år blir løpende saksbehandling på disse søknadene.

Dette gjør vi for å gjøre ordningene våre mer fleksible og tilpasset produsentenes behov. Vi ønsker med dette å legge til rette for en saksbehandling som i større grad følger utviklingen til prosjektene. NFI gikk bort fra søknadsfrister for produksjon til spillefilm i høst, og vi ønsker å kjøre likt løp for produsentene som gjerne søker begge instanser.

Vi opprettholder imidlertid de to årlige fristene for å søke tilskudd til utvikling. For 2020 er søknadsfristene 10. februar og 7. september