Tildelinger 2019

Etter året siste søknadsrunde i 2019 har Filminvest delt ut 12 millioner kroner i støtte til prosjekter. Her får du en oversikt over hvordan midlene har blitt disponert.

Filminvest har i 2019 mottatt 54 søknader om støtte innenfor fondets satsningsområder: kinofilm, serier og spill. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på kr 17 943 037,- og en total budsjettsum på kr 210 664 531,-

38 søknader ble innvilget, som gir en tilskuddsprosent på 69%. Til sammen hadde prosjektene som fikk tilskudd et totalbudsjett på kr 159 928 022,- Totalt tilsagnsbeløp endte på kr 12 020 500,-

Søknadene har blitt behandlet av fondets styre i tilknytning til to årlige tildelingsrunder i februar og september. I tillegg har søknader under 100 000,- blitt løpende behandlet av administrasjonen.

Det ble gitt 25 utviklingstilskudd, og 13 produksjonstilskudd.

Sjangermessig fordelte de innvilgede søknadene seg slik:

  • 14 spillefilmer
  • 9 kinodokumentarer
  • 7 dramaserier
  • 3 dokumentarserier
  • 5 spill

Det ble i tillegg tildelt 12 internasjonaliseringsstipender på totalt kr 102 277,- til filmskapere med prosjekter finansiert av Filminvest.

Fra 2020 blir det løpende saksbehandling av søknader om tilskudd til produksjon. Filminvest har besluttet å avvikle de faste søknadsfristene (vår og høst) for å søke tilskudd til produksjon etter konsulentvurdering.  Fondet opprettholder imidlertid de to årlige fristene for å søke tilskudd til utvikling. For 2020 er søknadsfristene 10. februar og 7. september

Bilde: Fra dokumentaren Radiokameratene (Herlig film og TV)