Kompetansepris til Håvard Wettland Gossé

Produsent Håvard Wettland Gossé vant Filminvests kompetansepris for 2019 under den årlige julesamlingen for film- og spillbransjen på Lillehammer torsdag 5. desember.

Prisen skal skal gå til en produsent eller regissør med fast tilhold i regionen som har vist talent innenfor sitt område, som er lærevillig og som har potensial til å nå langt. Prisen er på 15 000 NOK. Prispengene skal gå til et kompetansehevende tiltak som skal bidra til å øke prisvinners kompetanse innen sitt fagområde. Prisen ble opprettet i 2017 og har tidligere gått til Line Klungseth Johansen og Nicholas Sando.

Årets prisvinner er valgt av administrasjonen i Filminvest: Stig Bech, Mari Nørstegård Tomren og Inge Tenvik. Begrunnelsen for tildelingen er som følger:

Årets vinner er en ambisiøs og produktiv filmskaper. Prisvinneren er produsent og har siden 2010 produsert flere kort- og dokumentarfilmer. Han har mottatt en Amanda-nominasjon for beste kortfilm og ble i 2016 valgt ut til talentprogrammet Nye veier av Norsk filminstitutt.

Han har på relativt kort tid opparbeidet seg lang internasjonal erfaring, etter å ha pitchet på blant annet DOCNYC, Thessaloniki, Edinburgh, Below Zero and HotDocs DealMaker. Senest i mai ble han valgt ut som én av fire norske produsenter til å pitche  under Cannes festivalens Doc Corner.

I tillegg til å være produsent, er prisvinneren også daglig leder for et selskap som har som ambisjon om å bli toneangivende på lang fiksjonsfilm i Trøndelag. Det er de på god vei til å bli, og prisvinneren gjør til stadighet gode valg for å bygge track-record og å sørge for en robust økonomi for selskapet. Som co-produsent med noen av toppfolkene i nordisk filmbransje, bygger de internasjonale relasjoner, som skal styrke de når de senere utvikler prosjekter selv fra regionen. 

Prisvinneren har flere spennende prosjekter i ulike faser, hvorav to som skal ut til publikum det kommende året.

Filminvests kompetansepris går i år til en produsent som har vist stort talent og som vi har stor tro på for fremtiden. Gjennom denne prisen ønsker Filminvest å bidra til at han kan videreutvikle sin kompetanse. Årets prisvinner er Håvard Wettland Gossé.  

 

Flere prisvinnere

Under julesamlingen ble det delt ut ytterligere to priser: Østnorsk filmsenters fagpris som gikk til  Natalia Malykhina (Ulvenfilm) og Lillehammer Film Award som gikk til Magnus Beite og Stein Berge Svendsen (Smallville Films/The Lipp).