Filminvest – COVID 19

Filminvest er i ordinær drift, til tross for de ekstraordinære omstendighetene i forbindelse med Korona-viruset.

Som ledd i den nasjonale dugnaden for å bekjempe Koronaviruset holder Filminvest sine kontorer i Lillehammer og Trondheim stengt inntil videre, men både daglig leder Stig Bech og rådgiver Mari N.Tomren vil være tilgjengelig både på mail og telefon, og jobbe fra hjemmekontor. Kapasiteten vil imidlertid være noe redusert på grunn av stengte skoler og barnehager.

Vi behandler søknader og server bransjen på vanlig vis. Styremøtet som skal behandle årets første søknadsrunde vil bli gjennomført som planlagt 24.mars, og tildelingene vil bli annonsert i etterkant av styremøtet.

Det er en ekstraordinær situasjon vi befinner oss i, heftet med mye usikkerhet. Vi vet at dere som bransje har prosjekter og produksjoner som vil bli påvirket. Unntakstilstanden vi opplever vil ramme planlagt virksomhet, noe som innebærer endringer, utsettelser og avlysninger. Som tilskuddsmottakere ønsker vi at dere i minst mulig grad rammes av dette. Vi ber imidlertid om gode oppdateringer. Endringer som må gjøres på grunn av den ekstraordinære situasjonen skal rapporteres til oss. Alle berørte prosjekter skal oppdateres med relevant informasjon og justerte planer i Filmsøk. Søknader om utsettelser vil bli godkjent, men det er tilskuddsmottakers ansvar å søke om dette via Filmsøk.

Dersom noen i bransjen har prosjekter i produksjon eller utvikling med distributører og TV-kanaler, så er man pliktig til å sende over tiltak og beredskapsplaner og informere om konsekvenser. 

Norsk Filminstitutt la ut følgende informasjon før helgen: https://www.nfi.no/aktuelt/2020/viktig-informasjon-til-tilskuddsmottakere-angaende-koronasituasjonen

Vi slutter oss til de kloke ordene: Nå som vi sitter hver for oss, blir det enda mer synlig at vi trenger historiene som binder oss sammen. Vi må gjøre det vi kan for at det fortsatt skal finnes en bransje som kan fortelle dem, når dette er over.