Økt grense for revisjonskrav

Nye retningslinjer for revisjonsattestasjon ble fastsatt av Norsk filminstitutt den 18.02.2020 på grunnlag av Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll fastsatt av Kulturdepartementet 1.12.2019.

Disse innebærer at krav om revisjon er hevet fra tilskudd over 100 000,- til tilskudd over 200 000,-

De oppdaterte retningslinjene for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra norsk filminstitutt eller regional tilskuddsforvalter, vil være gjeldende fra fondets tildelinger gitt etter 18.02.2020.

Dokumentet kan leses her og ligger vedlagt alle tilskuddsbrev.