Kunstnerstipend til Venaasen

Fylkesutvalget (Innlandet fylkeskommune) ga denne uken  stipend til fire kunstnere fra Innlandet. I tillegg ble det bevilget millioner til en rekke andre kunst-, kultur- og idrettsformål. En av kunstnerne som mottok stipend var manusforfatter Trond Morten Kristensen Venaasen.

Stipendordningen har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden. Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Innlandet kunne søke om stipend.

Hvert stipend er på 200 000 kroner. 

Venaasen skriver følgende om stipendet: “Jeg er ydmyk og takknemlig for anerkjennelse og tillit. Framover skal jeg gjøre dypdykk i temaet løgn som skal resultere i fire ulike fortellinger. Vi trenger samlende universelle historier mer enn noen gang, være seg historier fortalt med bokstaver, pensel, dans, musikk eller andre uttrykk”

En av fortellingene om løgn er allerede i utvikling hos Filminvest, gjennom fondets manusutviklingsordning.

Bilde: Trond Morten Kristensen Venaasen