Frister og oppdaterte søkerveiledninger

Skal du anmode om utbetaling av rater før ferien, eller planlegger du å sende inn søknad til fondet? Da gjør vi deg oppmerksom på fristene som gjelder, og ber deg lese deg opp på oppdaterte søkerveiledninger.

Filminvest har 11 708 000,-kroner tilgjengelig i statlige støttemidler for 2020. Midlene skal gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak. Midlene er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt.

Midler som går til utvikling av prosjekter fordeles over to årlige søknadsrunder. Neste frist (årets siste frist) for søknad om utviklingsstøtte i er 31.august. (Tidligere annonsert 7. september.) Siste frist for å anmode om utbetaling av rater før sommerferien er 30.juni.

Søknader om tilskudd opp til kr 100 000,- kan behandles løpende av administrasjonen til den årlige rammen er brukt opp. Dette gjelder imidlertid kun prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filminvest.

Dersom du planlegger å sende søknad til fondet, så gjør vi deg oppmerksom på at vi har oppdatert søkerveiledningene siden forrige søknadsrunde. Vennligst les gjennom den aktuelle søkerveiledningen før du sender inn søknad.

Fondet behandler produksjonssøknader løpende gjennom året.  I mars 2020 ble hele den audiovisuelle sektoren lammet av pandemien covid-19 med store konsekvenser for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Store deler av bransjen ønsker å komme i gang igjen så snart som mulig, såfremt helse, miljø og sikkerhet kan ivaretas forsvarlig, etterhvert som myndighetene lemper på sine restriksjoner. Hvis du skal søke om produkssjonsstøtte, så viser vi til Virkes veileder for audiovisuelle produksjoner, skal være til hjelp og refleksjon for utarbeidelse av smittevernplan på den enkelte produksjon.