“Blue Code of Silence” til DOC NYC

"Blue Code of Silence" fra Spætt Film er 1 av 10 filmer som er tatt ut til konkurranse-programmet til DOC NYC - USAs største dokumentarfestival.

BLUE CODE OF SILENCE er også én av filmene som bransjemagasinet The Hollywood Reporter trekker frem i sin omtale av festivalen. Visningen under DOC NYC blir den internasjonale premieren for filmen. Tidligere denne uken ble filmen vist på BIFF (Bergen International Film Festival), hvor den fikk hederlig omtale.

BLUE CODE OF SILENCE er en av de første dokumentarene Spætt Film startet med i 2014, og regissør Magnus Skatvold har jobbet med prosjektet siden – en dokumentar om den store korrupsjonsskandalen i NYPD på 70-tallet og Bob Leucis rolle i den. Hvert år blir i gjennomsnitt tusen amerikanske politifolk arrestert for vold eller korrupsjon. Maktmisbruk i politiet er – og har så å si alltid vært – et problem i USA, og muliggjøres av den såkalte «Blue code of silence». Begrepet brukes for å beskrive den uformelle taushetskoden blant politimenn som gjør det tabu å rapportere om kollegers feil eller forbrytelser. I dokumentarfilmen ved samme navn forteller Skatvold den sanne historien om en korrupt politimann i 1970-tallets New York som brøt med denne taushetskoden.

Bob Leucis vitneuttalelser bidro til å stoppe en av de mest korrupte politienhetene i amerikansk historie, men hvem var egentlig Leuci? En varsler og amerikansk helt eller en tyster som forrådte venner og kolleger for å redde sitt eget skinn? Ved hjelp av smart bruk av arkivmateriale og et enestående intervju med den nå avdøde politimannen, gir BLUE CODE OF SILENCE et sjeldent innblikk i korrupsjonsmekanismene i den beryktede politistyrken – mekanismer som fremdeles utgjør et stort samfunnsmessig problem i USA.

Filmen vil vises på Trondheim kino 22. oktober.

The Hollywood Reporter omtale av festivalen: https://www.hollywoodreporter.com/news/virtual-doc-nyc-reveals-2020-lineup