Støtte til 7 prosjekter

Filminvest innvilger utviklingstilskudd til 7 film - og serieprosjekter fra regionen i årets andre og siste søknadsrunde

Innen søknadsfristen 31. august mottok Filminvest 11 søknader med en samlet søknadssum på 2,6 millioner kroner. Selskapets styre hadde tildelingsmøte 22.oktober og innvilget 7 av søknadene med tilsammen 1,58 millioner kroner i tilskudd. 

Fondets direktør Stig Bech uttaler følgende; antall utviklingssøknader var relativt få i denne runden, noe som nok skyldes etterdønninger fra nedstengningen, med påfølgende permitteringer i vår. Dette har heldigvis ikke rammet kreativiteten, for runden viser at det jobbes godt med utvikling av prosjekter basert sentrale og tidsaktuelle tema, som vi ser frem til å følge frem til ferdig film. Vi vil også ønske velkommen til Lillian Løvseth og Thomas Robsahm som har valgt å etablere seg i Filminvest-regionen.

 

Det største tilskuddet gikk denne gangen til Smallville Films, som ble tildelt 450 000,- til  prosjektet DARKEST FOREST.  Smallville har nylig styrket laget med ansettelse av produsent Lillian Løvseth, som de siste årene har jobbet for Mer Film i Bergen. Filminvest mener at ansettelsen av Løvseth og samarbeidet med manusforfatter Venaasen styrker Smallville som et spillefilmselskap av betydning i regionen. DARKEST FOREST er tidligere utviklet gjennom fondets manusordning.

Tre andre spillefilmer får støtte denne runden. Selskapet Amarcord,  med den erfarne produsenten Thomas Robsahm i spissen, mottar 375 000,- til prosjektet SKOGENS HJERTE. Robsahm og prosjektets manusforfatter Silje Holtet Robsahm har nylig flyttet til regionen. Spætt Film mottar 300 000,- til LYSÅR. Sagatoon mottar 100 000,- til LUDOLF PÅ SINNASKOLEN. De to sistenevnte prosjektene ble begge pitchet under JETS tidligere i år, og har mottatt utviklingsstøtte fra fondet tidligere.

UpNorth Film mottar 120 000,- til REQUIEM, selskapets andre prosjekt med regissør Gunnar Hall Jensen. Fabelaktiv mottar to tilskudd til to dokumentarserier, se under.

Samlet har Filminvest denne runden innvilget utviklingsstøtte til fire spillefilmer, to dokumentarserier og én kinodokumentar.

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør. Kvinneandel i prosjektene som har mottatt tilskudd er 32%. Prosentsatsen i søknadsbunken var på 36%.

Konsulenter ved behandling av søknadene har vært Inge Tenvik (film og serier) og Jack Wulff(spill).

UTVIKLING AV SPILLEFILM:

DARKEST FOREST

Produksjonsselskap: Smallville  Films v/Lillian Løvseth

Manus: Trond Morten Venaasen

Tilskudd: kr. 450 000,-

DARKEST FOREST er en film om en foreldres største frykt; å miste et barn, men også en film om den ensomme sorgprosessen og den verste løgnen av de alle – selvbedraget.

SKOGENS HJERTE

Produksjonsselskap: Amarcord v/Thomas Robsahm

Regi: Aurora Gosse

Manus: Silje Holtet Robsahm

Tilskudd: kr. 375 000,-

Taterjenta Lovinia ble skilt fra sin mor og plassert på barnehjem. Vil de noen gang se hverandre igjen?

LYSÅR

Produksjonsselskap: Spætt Film v/Håvard W.Gossé

Regi: Vegard Dahle

Manus: Didrik Morits Hallstrøm

Tilskudd: kr. 300 000,-

Solstormer har gjort jorda ubeboelig. Menneskehetens siste håp, 16 utvalgte passasjerer i kryosøvn og med slettet hukommelse, er på vei til nærmeste levbare planet, 319 år unna. Daniel, den eneste våkne ombord på romskipet, gjør det beste ut av vakten sin. Han vasker korridorene, løser de ukentlige testene, tar pillene og overser de merkelige bankelydene fra lufteanlegget.

 

LUDOLF PÅ SINNASKOLEN

Produksjonsselskap: Sagatoon v/ Jørn M.Kolsrud

Regi: Kristian Kamp

Manus: Jørn M.Kolsrud, Kristian Kamp, Johnny Carlsen og Jonny Westernes

Tilskudd: kr. 100 000,-

LUDOLF PÅ SINNASKOLEN handler om en lemen som ikke kan bli sint, og som dermed setter hele lemenflokken i fare. Han blir sendt til Sinnaskolen, der ikke alt går som planlagt. Ludolf på Sinnaskolen er en CG 3D animasjonsfilm for hele familien.

 

UTVIKLING AV KINODOKUMENTAR

REQUIEM

Produksjonsselskap: UpNorth Film v/Christian Aune Falch og Torstein Parelius

Regi: Gunnar Hall Jensen

Manus: Gunnar Hall Jensen

Tilskudd kr. 120 000,-

I REQUIEM angriper vi vår vestlige schizofrene tilstand, der vi på den ene siden vet våre liv må endres betydelig for at menneskeheten skal overleve, men i praksis velger å ikke gjøre noe med det. Dette er en tragikomisk film om at vi går mot verdens undergang med åpne øyne, vel vitende om hvor drastiske kollektive klimatiltak som faktisk kreves av alle for å kunne gi oss fremtiden tilbake

UTVIKLING AV DOKUMENTARSERIER

HELE VERDENS MINNEBOK/VÅR VERDENSARV

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen

Regi: Elin Tinholt

Manus: Jonny Westernes

Tilskudd: 140 000,-

HELE VERDENS MINNEBOK/VÅR VERDENSARV  skal bli en storslått TV-serie i 8 deler om Norges viktigste kultur- og naturarv. De 8 stedene i Norge som er innskrevet i Unescos World Heritage List.

TALENT PÅ VENT

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen og Lillian Løvseth

Regi: Ingrid Stenersen

Tilskudd: 100 000,-

Hva skjer egentlig med de største talentene våre nå? De som akkurat nå er i startgropa på en kunstnerisk karriere? De som skal prege oss med sine fotavtrykk de neste årene? Nå – når det meste innen kunstfeltet stopper opp fokuserer vi mest på de etablerte kunstnerne og kunstinstitusjonene, – men kanskje er det talentene som får den største trøkken? I denne serien møter vi noen av dem.

Bilde: Nyansatt produsent i Smallville Films, Lillian Løvseth. Foto: Fredrik Garshol.