Viktig melding til alle søkere

Viktig informasjon om overgang til ny søknadsportal og årets siste frister for å søke midler og å anmode om rater.

Siste frist for å søke tilskudd i 2020 er 23. november.

Sist frist for å anmode om rateutbetaling i 2020 er 9. desember.

Vi går over til NY SØKNADSPORTAL rundt årsskiftet. Alle regionale filmsentre og fond skal over til samme søknadssystem som det NFI bruker.

Filminvest stenger derfor ned muligheten til å sende inn søknader via Filmsøk fra og med 24. november.  Åpne saker vil bli overført til nytt system. Alle nye søknader i Filmsøk fra 24. november vil bli avvist.

Planen er å  åpne behandlingen av søknader og anmodninger via nytt søknadssystem fra medio januar. Datoen vil bli annonsert i forkant.

Vi ber om tålmodighet i overgangen til ny søknadsportal, og skal gjøre vårt beste for at overgangen går så sømløst som mulig.

Ta kontakt med produksjonsrådgiver Mari Nørstegård Tomren ved spørsmål om frister og overgangen.