Egen forskrift for spill

Norsk filminstitutt melder at prosessen med å iverksette en egen forskrift for spill tar lengre tid enn planlagt. Les hvilke konsekvenser dette får

Norsk filminstitutt (NFI) fikk i år oppdrag om å innføre en egen forskrift for spill. Forslaget var på høring i høst, hvor blant andre fondet leverte høringssvar.  Planen var at ny forskrift skulle tre i kraft fra årsskiftet.

Ny forskrift må imidlertid notifiseres av ESA, og denne prosessen har tatt lengre tid enn antatt pga stort press i ESA (notifisering av stadig flere Covid-ordninger). 

NFI melder at de venter på den endelige godkjenningen. Dette innebærer at hverken de eller fondet kan gjøre vedtak på tilskudd til spill på dagens forskrift  i januar, men må vente på ny notifisering. NFI  forventer at den vil være klar medio januar. Målet er at forskriften senest trer i kraft 1. februar. NFI planlegger å ha første søknadsfrist i slutten av januar, og vil da kunne gjøre vedtak på ny forskrift i februar/mars.

For Filminvest vil ikke utsettelsen få noen praktisk konsekvens, da neste års første søknadsfrist er 8. februar, og vedtak vil ikke fattes før 24. mars. 

Illustrasjonsbilde: Fra spillet “Helheim Hassle”, utviklet av Perfectly Paranormal.