RegPortal

Alle filmsenter og fond går over til en felles søkerportal, Regportal, i 2021. Les mer om prosessen her

Filminvest går i 2021 over til en ny søknadsportal, RegPortal, i likhet med de andre filmsentrene og filmfondene. Filmsøk.no, er nå stengt, men åpne saker fra Filmsøk vil være tilgjengelige i det nye systemet. RegPortal vil ha samme brukergrensesnitt som NFI sitt søknadssystem, de av dere som har vært innom der vil kjenne seg igjen.

Filminvest åpner Regportal 15. januar.  Årets første søknadsfrist for utvikling er 8. februar. Søknader om tilskudd opp til kr 100 000,- kan behandles løpende av administrasjonen til den årlige rammen er brukt opp. Dette gjelder imidlertid kun prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filminvest. Dersom søknader under denne beløpsgrensen sendes inn tett på en søknadsfrist, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret. I og med at det er så kort tid mellom søknadssystemet åpnes og årets første frist, vil alle løpende søknader fra 15. januar inngå i årets første søknadsrunde. Filminvest åpner Regportal for anmodninger fra 15. januar.

Vi oppfordrer dere til å registrere dere i det nye systemet og gjøre dere kjent med det i god tid før dere skal sende inn  søknader og anmodninger. Legg merke til at det er daglig leder som må registrere selskapet. Systemet godkjenner kun søknader utført av  personen som står oppført under organisasjonen i Brønnøysund. Daglig leder kan deretter legge til flere ansatte

Ta kontakt med produksjonsrådgiver Mari N.Tomren ved spørsmål om RegPortal fra 15. januar