Støtte til tre Lillehammer-prosjekt

Lillehammerregionen deler ut tre tilskudd til filmbransjen.

Lillehammerregionen lyste i høst ut to tilskudd til langfilm- eller serieprosjekt fra Lillehammerregionen. Tilskuddene er ment å styrke søkernes mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. Innen fristens utløp kom det inn 7 søknader.

Produksjonstilskuddet på kr 150 000,- tildeles Filmbin og spillefilmen SNILLIONEN. Filmen skal produseres av Nordisk Film Production med Elisabeth Kvithyll som ansvarlig produsent og Filmbin på Lillehammer med Nicholas Sando som co-produsent. Filmen skal regisseres av Christian Lo etter et manus av Kjersti Wøien Håland basert på boken med samme navn av Arnfinn Kolderud.

SNILLIONEN er en film om rikdom og barnefattigdom, fellesskap og vennskap – og det å være et godt menneske. Utover at Filmbin er co-produsent og at Lo er regissør på prosjektet,  ønsker selskapet at produksjonen i størst mulig grad benytter seg av lokale og regionale ressurser for å bidra til økt kontinuitet for regional bransje. Derfor planlegges det for at store deler av opptakene vil foregå på ulike lokasjoner på og rundt Lillehammer.  Filmen er allerede støttet av Filminvest.

Tidligfasemidlene tildeles to prosjekter denne gangen:

30 000 kroner tildeles Thomas Bjerke og prosjektet BOY, en fiksjonsserie for TV. Om hvordan det er å stå på dørstokken til voksenlivet, når utenforskapet truer, urettferdigheten lammer og sinnet bobler mot kokepunktet. Mot en varslet katastrofe. Serien følger åtte gutter gjennom helt normal dag. På̊ en helt normal videregående skole. Når alt eksploderer og ingenting lenger kan være det samme. Thomas Bjerke er utdannet manusforfatter ved Den Norske Filmskolen og har sitt bosted og virke i Lillehammer. Vi håper støtten kan oppmuntre ham til  å rendyrke sitt forfattertalent.

30 000 kroner tildeles Paradox Rettigheter ved Finn Gjerdrum og prosjektet RETURN TO THE HEART. Dette er en biografisk film om Sigrid Undset, rammet inn til de dramatiske månedene i hennes liv fra januar 39 – mai 40, der to av de tre barna hennes dør, og hun må rømme fra Bjerkebæk for ikke å bli fanget av nazistene. Finn Gjerdrum er en av de mest erfarne spillefilmprodusentene i regionen. Han har blant annet vært produsent på spillefilmene PITBULLTERJE, KNERTEN og BIRKEBEINERNE.

Kulturnæringsutvikler Øivind Pedersen i Lillehammer-regionen Vekst uttaler følgende om tildelingene:

“Det har vært arbeidet strategisk i mange år for å bygge ei robust filmnæring i Lillehammerregionen. Det er gledelig at flere nye aktører har etablert seg her dette året og det arbeides godt i de etablerte selskapene. Våre viktigste «virkemidler» er selvsagt Filminvest og Østnorsk filmsenter. Lillehammer kommune og Lillehammerregionen har dessuten satt av egne midler som skal bidra til utvikling og realisering av filmprosjekter her.

Det er ekstra spennende at så mange gode ideer er på trappene med fine søknader til «tidligfasemidlene». For at mer enn ett prosjekt kan støttes, har vi økt rammen slik at det til sammen er 60.000 til fordeling denne gang. Men vi håper jo at alle ideene kan realiseres her, til beste for verdiskaping i regionen og fordi det er gode historier som fortjener både nasjonalt og internasjonalt publikum!  I den sterke konkurransen ble to prosjekt som virkelig er i tidlig fase uten noen medfinansiering ennå, prioritert.

Vi håper produksjonstilskuddet til Snillionen virkelig kan føre til at denne spillefilmen blir realisert og gi et nytt løft for hele vår regionale bransje. Spennende samarbeidsrelasjoner kan også gi økte muligheter for å nå ut nasjonalt og  globalt.

Tildelingene ble gjort av en komité bestående av  Øivind Pedersen fra Lillehammer Region Vekst, Ove Gjesdal fra Visit Lillehammer, Mari Nørstegård Tomren fra Filminvest og ble ledet av næringssjef i Lillehammer kommune Eirik Haagensen.

Bilde: Konseptskisse for Snillionen, laget av Handverk v/ Eivind Stoud Platou.