RegPortal er åpen

Vår nye søknadsportal, RegPortal, er åpen.

Filminvest har gått over til ny søknadsportal. RegPortal: Filminvest. Portalen er felles for alle filmfond og senter, og  er bygget i samme system som NFIs søknadsportal. Har du søkt tilskudd hos NFI tidligere, vil mye være gjenkjenbart.

Filmsøk, vår gamle søknadsportal, ble stengt for både søknader og anmodninger før jul. Åpne saker er overført til den nye portalen for videre behandling av oss.

Vi oppfordrer alle våre søkere til å  starte arbeidet med å registere selskapet og enkeltpersoner som skal representere det. Det er daglig leder i selskapet som først må opprette bruker og bli godkjent i systemet, deretter er det daglig leder i selskapet som godkjenner ytterligere søkere. Vi anbefaler at du går inn å gjør dette i god tid før neste søknadsfrist da det er noe dokumentasjon som må fremskaffes før brukeren blir godkjent i systemet.

Du finner portalen her. Portalen bruker ID-porten for innlogging.

Neste søknadsfrist for utvikling er 8.februar 2021, for behandling i styremøtet 24.mars.