Støtte til 11 prosjekter

Filminvest innvilger utviklingstilskudd til 11 film, spill - og serieprosjekter fra regionen i årets første søknadsrunde.

Innen søknadsfristen 8. februar mottok Filminvest 13 utviklingssøknader med en samlet søknadssum på 2,2 millioner kroner. Selskapets styre hadde tildelingsmøte 24. mars og innvilget 11 av søknadene med tilsammen 1 695 000 kroner i tilskudd.

Fondets leder, Stig Bech, uttaler følgende om runden: Denne søknadsrunden preges av oppfølging og styrking av prosjekter som Filminvest har støttet i tidligere faser, noe som lover godt for kvalitet og trygg gjennomføring. Vi registrerer videre at regionens produsenter arbeider godt, og presenterer i tillegg flere spennende drama-prosjekter som vi gjerne ser realiseres.  

Ett av de største tilskuddene denne runden gikk til Blaane film, og prosjektet “En rumpe å dø for”, med Bente Maalen i spissen. Maalen fikk nylig NTNUs filmpris for 2021, hvor juryen særlig fremhever at Maalen er en brobygger i trøndersk filmbransje. Hun har jobbet som  produksjonsleder på en rekke store produksjoner, og i 2018 etablerte hun sitt eget produksjonsselskap, Blaane Film. I Blaane har hun produsert to kortfilmer.  “En rumpe å dø for”  er det første spillefilmprosjektet som hun utvikler i selskapet. Med seg på laget har hun regissør Elisabeth Matheson og manusforfatter Nina Elisabeth Grøntvedt.

Denne søknadsrunden utmerker seg ved at andelen dramaseriesøknader var høyere enn tidligere. Ett av serieprosjektene som fikk støtte denne runden var “Lilleby”, en heltrøndersk dramaserie som utvikles av Spætt Film i samarbeid med TMM Produksjon.

Spillet som støttes denne runden, Gun&Buckler, er støttet av fondet tidligere, og vil realiseres før sommeren med den tildelte støtten fra fondet.

Samlet har Filminvest denne runden innvilget utviklingsstøtte til fem spillefilmer, én kinodokumentar, tre dramaserier,  én dokumentarserie og ett spill.

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør. Kvinneandel i prosjektene som har mottatt tilskudd er 28%. Prosentandelen i søknadsbunken var på 26%.

Under følger en oversikt over tilskuddene som er gitt denne runden.

UTVIKLING AV SPILLEFILM

 BABY

Produksjonsselskap: Filmbros Europe v/Henrik Martin Dahlsbakken

Regi: Henrik Martin Dahlsbakken

Manus: Henrik Martin Dahlsbakken

Tilskudd: kr. 250 000,-

Ada hjemsøkes av minner fra et voldelig ekteskap, og er bekymret for sin 10 år gamle adoptivsønn, som har et morbid forhold til døden. Ada tar han med til en psykolog, som lykkes med å opprette et tillitsforhold til gutten. Når adoptivsønnen beskylder moren for å skade han, blir en mors kamp for å hjelpe sin sønn, brått en kamp for å redde seg selv

EN RUMPE Å DØ FOR

Produksjonsselskap: Blaane film v/Bente Maalen

Regi: Elisabeth Matheson

Manus: Nina Elisabeth Grøntvedt

Tilskudd: kr. 240 000,-

Pauline (snart 15) møter filmstjerna hun er håpløst forelska i, og bestemmer seg for å dukke opp overalt der han er. Både på jobb, privat og i sosiale medier. For i krig og kjærlighet er vel alt lov?

RAVNEJENTA

Produksjonsselskap: Filmbin v/Nicholas Sando

Regi: Christian Lo

Manus: Trond Morten Venaasen

Tilskudd: kr. 200 000,-

«Ravnejenta» er en viking-fantasy film basert på Torill Thorstad Haugers klassiske bok. Når den tolv år gamle Ravnejenta oppdager at hun har skjulte krefter, forandres livet hennes for alltid. For å finne sannheten om hvem hun er, må hun skape fred mellom to mektige familier som har kriget i generasjoner. Dette er en universell historie om identitet og tilhørighet, satt i vikingtid.

WILD CARD

Produksjonsselskap: Filmbin v/Nicholas Sando

Regi: Christian Lo

Manus: Arild Tryggestad

Tilskudd: kr. 105 000,-

Kris får endelig muligheten til å realisere e-sport drømmen sin, sammen med et lag av usannsynlige e-sport- stjerner må han kjempe mot foreldre, fordommer og motstandere om han skal lykkes.

SOKKEMYSTERIET

Produksjonsselskap: Filmbin v/Nicholas Sando

Regi: Christian Lo

Manus: Julie Skaufel

Tilskudd: kr. 105 000,-

Tre venner snubler over en portal til en annen dimensjon, redder verdenen fra en ond heks og løser det evige mysteriet; hvor blir det av den andre sokken i vaskemaskina?

UTVIKLING AV KINODOKUMENTAR

HELE MEG

Produksjonsselskap: Herlig Film og TV v/Andreas Dreyer og Camilla Vanebo

Regi: Christer Sev

Manus: Christer Sev

Tilskudd: kr. 200 000,-

Hva er et godt liv? Hva gir lykke, mestring og annerkjennelse? Torstein på 34 år har en solid utdanning, god jobb med høy lønn, politiske verv og et stort sosialt nettverk. Han får til det meste til tross for at han er 100 % ufør. Torstein har en sjelden muskelsykdom som gjør han avhengig av assistenter døgnet rundt Torstein får mye oppmerksomhet for måten han mestrer livet på, men hvordan er det bak fasaden? Torstein har et stort savn- en kjæreste. Nå vil han gjøre noe med det.

UTVIKLING AV DRAMASERIE

LILLEBY

Produksjonsselskap: Spætt Film v/ Håvard Gossé

Regi: Vegard Dahle

Manus: Andrea Skogtrø Eggan, Kristofer Grønskag, Lina Hundrum og Mia Dyrnes Asklund.

Tilskudd: kr. 150 000

Lilleby er en dramakomedie i ti episoder om hvordan vi definerer oss selv ut i fra andres blikk. Serien følger åtte kvinner i midten av trettiårene. Som barn spilte de på samme håndballag, men de har gradvis glidd fra hverandre. I løpet av en sommer i Trondheim krysses igjen alles veier, og de blir tvunget til å ta et oppgjør med hvem de var, hvem de har blitt og om de noen gang hadde et valg.

BROR

Produksjonsselskap: Smallville Films v/Lillian Løvseth

Manus: Trond Morten Venaasen

Tilskudd: kr. 150 000

I jakten på sannheten om sin drapsdømte bror, kommer Anne på sporet av ulovlig våpenhandel i storpolitikkens bakgård, et forpurret sted hvor hun ikke kan stole på noen, hverken sitt eget moralske kompass eller sin egen familie.

THE VOYAGER-CALL OF THE VIKINGS

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen

Manus: Trond Morten Venaasen

Tilskudd: kr. 95 000,-

“THE VOYAGER – Call of the Vikings” er en internasjonal dramaserie for barn/tenåringer, som Fabelaktiv utvikler sammen med co-produsenter i Tyskland, Nederland og Irland.

UTVIKLING AV DOKUMENTARSERIE

SØSTERGÅRDENE

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen

Regi: Rune Sæterstøl

Manus: Ingvill Thorsen Plesner og Rune Sæterstøl

Tilskudd: kr. 100 000

Søstergårdene er en «feelgood» dokuserie for hele familien. I sentrum står små og store hendelser knyttet til dyre- og hverdagslivet på fire gårder drevet av fire søstre.
Fokuset er på positive relasjoner mellom dem som bor på gårdene og på samspillet mellom mennesker, dyr og natur.

UTVIKLING AV SPILL

GUN &BUCKLER

Spillutvikler: Deltaquack v/ Rune Wangen

Tilskudd: kr. 100 000,-

Gun & Buckler er navnet på en populær fremtidig blodsport i DeltaQuacks absurde univers. Etter århundrer med eksperimentell oppavling av frosker har det kulminert i en ekstrem variant av datidens undergrunnsmiljø for froskekamp. Bare noen få land har forbudt sporten – resten henger igjen med en industri som er like lukrativ som uetisk.

 

Bilde: Nina Elisabeth Grøntvedt, Bente Maalen og Elisabeth Matheson, – “En rumpe å dø for”. Fotograf: Leikny Havik Skjærseth // Buckethaus-