Frister i sommer

Siste frist for å sende inn utbetalingsanmodninger med tilhørende dokumentasjon er onsdag 23. juni. Dette gjelder for alle rater av utvikling- og produksjonstilskudd og investeringer. Vi gjør også oppmerksom på at Filminvest holder stengt for saksbehandling i uke 26-31.

Årets andre frist for å søke om utviklingstilskudd er 31. august.  Søknadsrunden er åpnet i vår nye søkandsportal RegPortal, slik at det er mulig både å starte på og å sende inn søknad allerede nå. Saksbehandlingen vil imidlertid ikke starte før 31. august

Her kommer du til søknadsrunden for utvikling av kinofilm og serier.
Her kommer du til søknadsrunden for spill.

Dette er årets andre og siste søknadsrunde for utviklingstilskudd.