“Norwegian dream” til Cannes

Spætt skal representere Norge under Marché du Film i Cannes i juli. "Norwegian Dream/Den norske drømmen" er valgt ut av New Nordic Films som ett av fire nordiske prosjekt som skal presenteres gjennom NNFs nye partnerskap med Marché du Film

I samarbeid med New Nordic Films og fire andre ledende finansieringsmarkeder for spillefilm, vil  Marché du Film presentere 20 internasjonale prosjekter på sin co-produksjonsdag 9. juli i Cannes.

De utvalgte prosjektene vil få en rekke en til en møter med internasjonale co-produsenter, finansiører og beslutningstagere. “Norwegian Dream” (tidligere Føkkings polakk) med Leiv Igor Devold på regi er ett av fire nordiske prosjekt som New Nordic Films har plukket ut

Her kan du lese mer om de fire prosjektene. “Norwegian dream” er støttet av Filminvest, og fondet ønsker lykke til i juli.