Støttemidler/21 og frister/22

Filminvest har to årlige frister for søknader om utviklingstilskudd. Fristene for å søke om utviklingsmidler i 2022 er 21. februar og 19. september.

Saksbehandlingstid er 6-8 uker fra søknadsfristens utløp. Søknader om tilskudd opp til kr 100 000,- kan behandles løpende av administrasjonen til den årlige rammen er brukt opp. Dette gjelder imidlertid kun prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filminvest. Dersom søknader under denne beløpsgrensen sendes inn tett på en søknadsfrist, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret.

Søknader om støtte til produksjon behandles løpende. Forventet behandlingstid er 4-6 uker og knyttes opp mot styremøte for vedtak. Datoer for styremøter finner du i kalenderen på våre nettsider.

STØTTEMIDLER 2021

Fondet er for øyeblikket midt i saksbehandling av årets siste runde med utvikingssøknader. I forbindelse med behandling av inneværende søknadsrunde, kommer fondet til å disponere resten av årets tilgjengelige støttemidler, og vil dermed ikke ha mulighet til å behandle nye støttesøknader før neste års søknadsfrist, som er 21. februar. Investeringer behandles løpende.