Vil du pitche i Berlin?

Filmskapere som ønsker å realisere sin første, andre eller tredje spillefilm, kan nå søke om å delta på co-produksjonsforumet JETS i Berlin i 2022.

JETS (Junior Entertainment Talent Slate ) er et forum for produsenter som lager sin første, andre eller tredje spillefilm. Her møtes produsenter, filmfond, distributører og salgsagenter fra Tyskland, Storbritania, Østerrike, Irland, Sør-Afrika, Norge og Canada med mål om å finne prosjekter som egner seg for co-produksjon. Deltagelse i JETS er en unik mulighet til å få testet prosjekter internasjonalt og møte bransjeaktører med tanke på co-produksjon.

20 – 24 prosjekter blir valgt ut og et team bestående av produsent/regissør vil bli invitert til å pitche på en session under Berlin Internasjonale Film Festival i 2022.

Frist for å sende inn søknad er 10. desember 2021. For utfyllende informasjon, send en e-post til  [email protected] med detaljer om prosjektet ditt, og du vil få tilsendt JETS Call for 2022 på e-post. Spørsmål knyttet til JETS kan også rettes til fondet, ved produksjonsrådgiver Mari Nørstegård Tomren.

Filminvest gikk inn som partner i  JETS 2019 og de siste tre årene har ni prosjekter fra regionen blitt pitchet under JETS:

Smallville Films: Nicholas Sando & Ingrid Stenersen, med “Hadeland” (2019)

Helmet: Line Klungseth Johansen/Alexander Somma/Øystein Moe, med “Grimsby” (2019)

Revenka: Gudrun Austli & Jon Vatne, med “Ulv, ulv” (2019)

Spætt Film: Håvard W. Gossé & Igor Devold, med “Føkkings polakk” (2019)

Blaane Film: Bente Maalen & Elisabeth Matheson, med “En rumpe å dø for” (2020)

Spætt Film: Havard Wettland Gossé & Vegard Dahle, med “Lysår” (2020)

Sagatoon: Kristian Kamp & Jørn Kolsrud, med “Ludolf på Sinnaskolen” (2020)

Fimbin: Nicholas Sando & Christian Lo, med Ravnejenta (2020)

Smallville Films: Lillian Løvseth & Trond Morten K. Venaasen, med “Darkest forest” (2021)

Regionale prosjekter som blir valgt ut til å delta på pitch, kan søke internasjonaliseringsstipend fra Filminvest for enten produsent/regissør eller produsent/manusforfatter på inntil kr 10 000,- per prosjekt. Arrangøren planlegger for en fysisk gjennomføring i 2022, men tar forbehold på grunn av COVID-19. Les mer om gjennomføring og planer for JETS 2022 her

Bilde: Sagatoon, ved Jørn Kolsrud og Kristian Kamp, som vant pitchen under JETS 2020 med sitt prosjekt “Ludolf på Sinnaskolen”