Utviklingsstøtte til 13 prosjekter

Filminvest innvilget tilskudd til 13 prosjekter fra regionen Innlandet/Trøndelag i årets andre og siste søknadsrunde

Innen søknadsfristen 31. august mottok Filminvest 10 søknader om utviklingsstøtte. I tillegg mottok fondet 6 søknader om manusutvikling, totalt 16 søknader. Samlet søknadssum for runden var på 2 195 000 kroner. Selskapets styre hadde tildelingsmøte 26.oktober og innvilget 13 av søknadene med tilsammen 1 845 000 kroner i tilskudd. 

Fondets direktør Stig Bech uttaler følgende; Filminvest er svært stolte av regionens produsenter som har presentert fondet for et variert knippe med prosjekter, fra gryende ideer til utvikling fase to. Dette lover svært godt for norsk og internasjonalt publikum, som fremover vil bli presentert for mange spennende filmopplevelser fra Trøndelag og Innlandet.

Det største tilskuddet gikk denne gangen til Filmbros Europe ved produsent Henrik Martin Dahlsbakken, som ble tildelt 300 000,- til prosjektet 8.MAI. Spillefilmen skal ta for seg de dramatiske omstendighetene rundt beleiringen av Skallum gård under frigjøringen i 1945. Manuset skrives av Trond Morten Kristensen Venaasen, og Henrik M. Dahlsbakken skal etter planen regissere. Prosjektet er tidligere utviklet gjennom fondets manusordning, og det er første gang Venaasen og Dahlsbakken samarbeider.

Tre andre spillefilmer får støtte denne runden. Ulvenfilm mottar støtte til animasjonsfilmen MAGISKE VENNER, og Filmbin mottar støtte til WILD CARD. Begge er prosjekter fondet har støttet tidligere. Et nytt prosjekt som støttes av fondet er Gunhild Westhagen Magnors krigsepos JAKOB, som skal produseres av Hummelfilm. Filmen tar for seg historien til Hamar-kvinnen Eva Jørgensen (23), som bak dekknavnet «Jakob» var villig til å ofre alt i kampen mot okkupasjonen under andre verdenskrig.

To kinodokumentarer får støtte denne runden:

PET FARM, som utvikles av Walther Bros. Her møter vi Joakim, som har isolert seg fra omverdenen for å avle rev som kjæledyr. Staten mener derimot reveprosjektet strider med viltloven og vil avlive revestammen. I kampen for å forsvare reveflokken sin mister Joakim fotfeste og havner i en spiral dypt ned i en avgrunn av hat. Mørke krefter overtar Joakim når hans kjæledyr skal avlives av myndighetene. Brødrene Walther har fulgt Joakims kamp med indre og ytre demoner gjennom seks år.

FEM BREV TIL HÅKON BANKEN, som utvikles av Trad Film v/Sven Arild Storberget og Camilla Vanebo. Filmen tar utgangspunkt i fem mennesker som skriver brev til sin musikalske helt og forbilde, Håkon Banken. Filmen forteller på en nærgående måte hva musikk kan bety for sårbare sjeler i en kaotisk verden, og skildrer en unik musiker fra grensetraktene. Både Trad Film og Walther Bros er nye tilskuddsmottakere hos Filminvest. Martin W. Walther er involvert i begge dokumentarprosjektene. Det er gledelig å se prosjekter som viser både samarbeid innad i fylkene, og samarbeid på vers av fylkesgrensen.

To dramaserier får støtte. DEN SISTE VIKING som utvikles av Spætt Film. Med «Den siste viking» vil Spætt Film fortelle det store norske kysteposet. De ønsker å utvikle en dramaserie fritt etter Johan Bojers roman fra 1921, med samme navn. Smallville films får en ny runde utviklingsstøtte til sin dramaserie BROR.

Ett spill får støtte denne runden, GUN & BUCKLER, som utvikles av Deltaquack. Spillet er støttet av fondet tidligere, og nå- ved tildeling av en siste utviklingsrunde- skal spillet etter planen lanseres før nyttår.

Samlet har Filminvest denne runden innvilget utviklingsstøtte til fire spillefilmer, to kinodokumentarer, to dramaserier og ett spill. Fire søknader om manusutvikling er samtidig innvilget.

Her er en oversikt over tildelingene:

SØKER

PROSJEKT

FORMAT/ORDNING

TILDELT BELØP

Filmbros Europe

8.mai

Spillefilm

300 000

Smallville Films

Bror

Dramaserie

200 000

Spætt Film

Den siste viking

Dramaserie

200 000

Ulvenfilm

Magiske venner

Spillefilm/animasjon

200 000

Trad Film

Fem brev til Håkon Banken

Kinodokumentar

200 000

Walther Bros

Pet Farm

Kinodokumentar

190 000

Hummelfilm

Jakob

Spillefilm

150 000

Filmbin

Wild Card

Spillefilm

105 000

Deltaquack

Gun & Buckler

Spill

100 000

Iben E L. Von Ibenfeldt

Nesset

Manusutvikling

50 000

Silje Holtet

Lovely Linda

Manusutvikling

50 000

Gjermund Gisvold

Antagonist

Manusutvikling

50 000

Trond Morten Venaasen

Langdistanse

Manusutvikling

50 000

 

 

   

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør. Kvinneandel i prosjektene som har mottatt tilskudd er 37%. Prosentsatsen i søknadsbunken var på 34%.

Konsulenter ved behandling av søknadene har vært Inge Tenvik (film og serier) og Are Sundnes(spill).

Fondet har, etter denne runden, disponert alt av årets tilgjengelige støttemidler, og vil dermed ikke ha mulighet til å behandle nye støttesøknader før neste års søknadsfrist, som er 21. februar. Investeringer behandles løpende.

Bilde: Gunhild Westhagen Magnor, som har fått støtte til sitt spillefilmprosjekt  “Jakob”