Frister og saksbehandling

Siste frist for å sende inn utbetalingsanmodninger med tilhørende dokumentasjon er onsdag 15. juni. Dette gjelder for alle rater av utvikling- og produksjonstilskudd, samt investeringer. Vi gjør også oppmerksom på at Filminvest holder stengt for saksbehandling i uke 25-31.

Årets andre frist for å søke om utviklingstilskudd er 19.september.  Søknadsrundene åpnes i RegPortal i løpet av juni, slik at det er mulig både å starte på- og å sende inn-søknad i sommer. Saksbehandlingen vil imidlertid ikke starte før 19.september.

Dette er årets andre og siste søknadsrunde for utviklingstilskudd. Filminvest behandler søknader om produksjon løpende.