Støtte til 5 prosjekter

Filminvest innvilget utviklingstilskudd til 5 prosjekter fra regionen Innlandet/Trøndelag i forbindelse med årets andre og siste søknadsrunde

Innen søknadsfristen 19. september mottok Filminvest 12 søknader om utviklingsstøtte. Samlet søknadssum for runden var på 1 790 000 kroner. Fondets styre hadde tildelingsmøte 19. oktober og innvilget 5 av søknadene med tilsammen 900 000 kroner i tilskudd. 

Dette var første runden vår nye konsulent, Peder Hamdahl Næss, vurderte film og serie-søknader. Næss uttaler følgende om runden:

“Søknadsrunden viser et stort spenn av prosjekter i ulike sjangere og formater. I materialet som er kommet inn ser man et genuint ønske om å underholde, men også vågemot og høye kunstneriske ambisjoner. Det skal bli veldig spennende og følge disse prosjektene fremover.”

Fondet innvilget støtte  til 5 av 12 søknader, fordelt på følgende formater:

  • 2 spillefilmer
  • 1 dramaserie
  • 1 kinodokumentar
  • 1 dokumentarserie

Her er en samlet oversikt over tildelingene:

“MODDI-JAKTEN PÅ EN SALME”

Produksjonsselskap: Valkyrien Productions v/ Sverre Brandtzæg og Håvard W. Gossé
Manus: Pål Moddi Knutsen
Format: Kinodokumentar
Tilskudd: kr. 300 000

Kinodokumentaren følger artisten og agnostikeren Moddi som gikk Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim sommeren 2021. Et tidligere religiøst rituale, men nå en vandring flere i vårt stadig mer sekulære samfunn gjennomfører. En vandring som utfordrer både fysiske og psykisk. 643 kilometer og 38 dager i total ensomhet. Moddi leste bibelen fra perm til perm og fikk på nytt virkelig utfordret sin gudstro som han hadde avvist i tenårene. Målet var å skrive en salme som skulle fremføres ved ankomst i Nidarosdomen under Olavsfest. 

 

“CHRISTMAS SURVIVORS”
Produksjonsselskap: Trollfilm v/ Lillian Løvseth
Regissør: Anita Killi
Manus: Trond Morten Venaasen
Format: Spillefilm (animasjon)
Tilskudd: kr. 200 000

Maja (9) tar alt ansvaret for lillebror fordi moren drikker. I noen dager før jul blir barna plassert på en gård hos en god bonusbestemor, en skummel onkel og en fjøsnisse, mens foreldrene drar utenlands. Bestemor ser problemet, tar vare på lillebroren, og spleiser Maja og onkel, ved å gi dem oppdraget med å hente en hest ned fra fjellet. En strabasiøs tur i snøstorm knytter dem tett sammen. Maja finner etter hvert sin trygge havn i onkel og får barndommen tilbake – da først ser hun fjøsnissen.

 

“STAIRWAY TO HEAVEN”
Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen
Manus: Trond Morten Venaasen og Martha Antonette Solli
Format: Dramaserie
Tilskudd: kr. 200 000

Når Timians lillebror Oscar dør forteller de voksne at han har reist til himmelen, og Timian (6) setter seg selv og vennene i fare når han trosser naturens krefter og regler, for å hente Oscar ned fra himmelen.

 

“SCOPE OF THE UNIVERSE”
Produksjonsselskap: Imaginær film v/ Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen
Manus: Christopher Pahle
Regi: Anja Mánou Hellem
Format: Dokumentarserie
Tilskudd: kr. 100 000

“Scope of the Universe” er første sesong i en animert dokumentarserie for tenåringer om vitenskap og filosofi. Med utgangspunkt i den aller siste forskningen på universet, tas vi med på en reise der vi undrer oss over hvordan alt henger sammen og hvor vi er på vei

 

“RAVNEJENTA”
Produksjonsselskap: Filmbin v/ Nicholas Sando
Manus: Trond Morten Venaasen
Regi: Christian Lo
Format: Spillefilm
Tilskudd: kr. 100 000

Ravnejenta (12) drømmer om frihet. Når hun oppdager at hun har skjulte krefter, forandres livet hennes for alltid. Nå må hun skape fred mellom to mektige familier for å få det hun drømmer om – aksept for den hun er. Men kan du bli akseptert av andre om du ikke aksepterer seg selv? Ravnejenta er en universell film om identitet, vennskap og tilhørighet, satt i vikingtid og basert på Torill Thorstad Haugers klassiske bok.

Etter styremøtet hvor disse 5 prosjektene ble innvilget støtte, har fondet brukt opp rammen for utviklingsmidler. Frem til årsskiftet vil fondet dermed kun ta imot produksjonssøknader. Vi ber alle som ønsker å søke om produksjonsmidler om å be om møte før innsending av søknad.

 

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør for serier/film og med bakgrunn i spilldesigner, art lead og teknisk ansvarlig for spill. Kvinneandel i prosjektene som har mottatt utviklingstilskudd er 40%. Prosentandelen i søknadsbunken var på 36%. 

Peder Hamdahl Næss er Filminvest sin konsulent på film og serier.
Are Sundnes er fondets konsulent på spill.