Støtte til to Lillehammer-prosjekt

Lillehammerregionen deler ut to tilskudd til filmbransjen

Lillehammerregionen lyste i høst ut to tilskudd til langfilm- eller serieprosjekt fra Lillehammerregionen. Tilskuddene er ment å styrke søkernes mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt.

Tildelingene foretas av en komité bestående av representanter fra Lillehammer kommune og Visit Lillehammer med faglig bistand fra Filminvest.  

Årets tildelinger:

  • Tilskudd på kr 45 000,-(tidlig fase utvikling) går til prosjektet “Muskat Moskus”
  • Tilskudd på kr 150 000,-(sen utvikling) går til prosjektet “Ravnejenta”

Tildelingene ble annonsert på julebordet for film-og spillbransjen på Lillehammer 8. desember, hvor kuturnæringsutvikler Øivind Pedersen uttalte følgende: 

MUSKAT MOSKUS
“Bak søknaden står en spennende konstellasjon av flere av våre dyktigste fagfolk: Lillian Løvseth, Anja Manou Hellem, Stein Berge Svendsen, Trond Morten Venaasen og Anita Killi. Det er et ambisiøst animasjonsprosjekt med sterk nordisk og regional profil. Tilskuddet skal bidra til at idéhaver kan jobbe fram et tydelig konsept. Vi gleder oss til å se konseptet.”

RAVNEJENTA
“Flere gode søknader vitner om god aktivitet. Tilskuddet for 2022 går til Filmbin – og Christian Los drømmeprosjekt “Ravnejenta”. Tildelingskomiteen ser at realisering av dette prosjektet kan få stor verdiskapingseffekt og har kommersielt potensiale i tråd med kriteriene. I tillegg er det gledelig at prosjektet inkluderer samarbeid mellom Filmbin og manusforfatter Trond Morten Venaasen”.

Her kan du lese utlysningsteksten.

Bilde: Tittelplakat Ravnejenta, (c): Vidar Aune