Viktig informasjon om frister

Siste frist for å sende inn utbetalingsanmodninger, med tilhørende dokumentasjon, er fredag 23. juni. Dette gjelder for alle rater av utvikling- og produksjonstilskudd, samt investeringer. Vi gjør også oppmerksom på at Filminvest holder stengt for saksbehandling i uke 26-31.

Årets andre frist for å søke om utviklingstilskudd er 8.september.  Søknadsrunden åpnes i RegPortal i løpet av juni, slik at det er mulig å sende inn søknad før ferien. Saksbehandlingen vil imidlertid ikke starte før 8. september.

Dette er årets andre og siste søknadsrunde for utviklingstilskudd. Tildelinger vil bli behandlet på fondets styremøte 30. oktober.