Årets siste tildelingsrunde

Syv film-og serieprosjekt og to spill fikk tilskudd fra Filminvest i årets siste søknadsrunde

Filminvest mottok innen fristen i september, 23 søknader fordelt på 18 selskap med et søknadsbeløp på kr. 5 945 500,- og et samlet utviklingsbudsjett på kr. 20 575 800,-. Disse fordelte seg på 7 spillefilmer, 5 dokumentarer, 7 dramaserier og 4 dataspill.

En stor andel av søknadene i denne runden kom fra Innlandet, mens det i forrige var dominans fra Trøndelag. Dessverre strekker nok en gang ikke midlene til, slik at flere prosjekter kan utvikles. Det positive i denne runden er at flere ser nødvendigheten av å søke samarbeid som kan hjelpe prosjektene fremover, styrke mulighetene for realisering og et møte med publikum.

Alle søknader ble vurdert av våre to konsulenter, som sammen med administrasjonen kom frem til en samlet innstilling til styret, der 9 av 23 søknader med et samlet beløp på kr. 2 830 000,- ble innvilget støtte. Disse fordelte seg på 3 spillefilmer, 3 dramaserier, 1 dokumentarserie og 2 dataspill til et samlet utviklingsbudsjett på 16,2 millioner.

Det var en spennende og variert runde med stor spredning i tematikk og historier. Som filmfond har Filminvest fokus på prosjekter som er kommet godt i gang og har interesse fra distributør/kanal. Det gjeldt også i denne runden, slik at alle prosjektene som ble innvilget støtte, har kommet langt i utviklingen og flere nærmer seg produksjon. Det samme gjelder begge spillene som nærmer seg lansering i early access.

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør for serier/film og med bakgrunn i spilldesigner, art lead og teknisk ansvarlig for spill. Kvinneandel i prosjektene som har mottatt tilskudd er 50%. Prosentandelen i søknadsbunken var 43%. 

Peder Hamdahl Næss er Filminvest sin konsulent på film og serier. Are Sundnes er fondets konsulent på spill. 

Tildelinger denne runden:
Sarepta studio – Prosjekt Thalassa – 800 000 kroner
Riddlebit – Setback – 650 000 kroner
Tordenfilm – Desember – 510 000 kroner
Imaginær Film – Scope of the Universe – 200 000 kroner
Berre Film & TV – Gjerningsmenn – 200 000 kroner
Fabelaktiv – Stairway to Heaven – 150 000 kroner
Fabelaktiv – URSA Isbjørnungen – 120 000 kroner
Hummelfilm – Jakob – 100 000 kroner
Filmbin – Sokkemysteriet – 100 000 kroner

Illustrasjon: Fra spillet ” Prosjekt Thalassa” som utvikles av Sarepta Studio. Spillet mottok det største tilskuddet fra Filminvest denne runden