Søknader og endringer 2024

Viktig informasjon om søknader og endringer som gjelder fra 2024.

Filminvest ønsker alle et godt nytt film- og spillår.

2023 ble et svært aktivt år for Filminvest med hele ti filmpremierer og to TV-produksjoner i distribusjon på NRK. Et stort nasjonalt publikum ble dermed vitne til  film og serier med forankring i vår region. Samtidig mottok fondet hele 79 søknader der 41 prosjekter ble innvilget støtte, i tillegg til 6 investeringer. Alle prosjekter med potensiale til å nå et stort publikum.

Fordelingen mellom avgitt utvikling- og produksjonsstøtte endte på 5,9 millioner til utvikling 9,3 millioner til produksjon. Med en så stor andel til utvikling, forventer fondet økt etterspørsel etter finansiering til produksjon og realisering fremover.

Ved inngangen til 2024 gjøres derfor enkelte endringer i fondets ordninger gjeldende manusstøtte, internasjonaliseringsstipend og løpende søknader om inntil kr. 100 000,- til utvikling.

Manusstøtteordningen samles om to søknadsrunder fordelt på vår/høst, med egne frister, der vi oppfordrer regionens manusforfattere om å komme opp med nye ideer som kan utvikles. I tillegg til å innføre søknadsrunder åpnes det for at også medforfattere til prosjekter i distribusjon kan søke. Fristene for å søke manusutvikling i 2024 er 15. april og 15.november. Saksbehandlingstid er 2-3 uker.

Midler som tidligere er blitt benyttet til stipender og løpende utviklingssøknader på inntil
kr. 100 000,- samles nå, og gir mere midler til hver søknadsrunde for tilskudd til utvikling. Fondet forventer at søkerne tar inn alle godkjente utgifter gjeldende utvikling og internasjonalt finansieringsarbeid i budsjettet for den enkelte utviklingsfase, slik at behovet for tilleggssøknader reduseres. Årets frister for å søke om tilskudd til utvikling er 22.januar og 9. september.

Vi har oppdatert våre søkerveiledninger og våre retningslinjer for investering. Dersom du skal søke fondet må du lese oppdatert veiledning før du sender inn søknad.  Alle ordninger som kan søkes på er nå åpnet i vår søknadsportal RegPortal.