Filminvest AS søker direktør

Filminvest er et investeringsfond som støtter og investerer i spillefilm, kinodokumentar, dramaproduksjon og dataspill som utvikles og produseres i Trøndelag og Innlandet. Selskapet eies av fylkeskommunene Trøndelag og Innlandet samt kommunene Trondheim og Lillehammer

Vi søker etter en ryddig og tydelig direktør, som vil bidra til å utvikle den regionale film- og spillbransjen i samarbeid med regionale og nasjonale aktører, gjennom rådgiving og strategisk bruk av offentlig støtte og private investeringer.

Du må ha økonomisk forståelse og sørge for at fondet vokser slik at det kan investere i stadig nye prosjekter. Direktøren skal ivareta forhandlinger og administrative rutiner og må ha en tydelig forståelse for utvikling av næringen. Bransjekunnskap og kompetanse innen finansiering av film og spillprosjekter vil være avgjørende.

For å lykkes i denne jobben må du være en brobygger med gode samarbeidsevner som lett skaper en konstruktiv dialog med så vel eiere, styret og resten av staben samt den regionale og nasjonale film- og spillbransjen. Erfaring med offentlig forvaltning vil være en fordel.

Det forutsettes god muntlig og skriftlig formidlingsevne på både norsk og engelsk.

Stillingen er på åremål, og Filminvest kan tilby gode betingelser til riktig person. Selskapet har kontorer på Lillehammer og i Trondheim.

 

For å få vite mer om stillingen, ta kontakt med:

Styreleder Bente Erichsen,
tlf. 907 75 578

Konstituert direktør Stig Bech,
tlf. 416 01 888

Skriftlig søknad med CV sendes til [email protected]

Søknadsfrist 05.08.2024