Tildeling manusstøtte runde 1

Filminvest tilbyr profesjonelle manusforfattere bosatt i regionen å søke om tidlig utvikling av manuskripter, som forberedelse til manussøknad hos Norsk filminstitutt eller pitch til produsent, kanal eller finansieringsforum.

Ved årets første frist mottok vi hele 12 søknader med ferske idéer til spillefilm og dramaproduksjoner.

Alle søknadene ble vurdert og prioritert av vår filmkonsulent Peder Næss med utgangspunkt i prosjektenes kvalitet, regionale forankring og kommersielle potensiale.

5 av søknadene ble innvilget et tilskudd hver på kr. 50 000,- til videre utvikling.

  • Trond Morten Venaasen med prosjektet «Finding home»
  • Anna Lian med prosjektet «Små sure»
  • Henrik Martin Dahlsbakken med prosjektet «Marlon»
  • Kristian Kamp med prosjektet «Heimskringla»
  • Arild Tryggestad med prosjektet «UFO»

Neste søknadsfrist for manusutvikling er 15. november 2024.