Søk finansiering

Bransje

Filminvest kan gi filmsentrene i regionen tilskudd til bransjefremmende tiltak. Søknader om reisestøtte henvises som tidligere til filmsentrene.

Bransjetiltak

Filmsentrene i regionen kan søke tilskudd til bransjefremmende tiltak

Les mer