Søkerveiledning

Bransjefremmende tiltak

De regionale filmsentrene i Innlandet og Trøndelag kan søke tilskudd til bransjefremmende tiltak for den audiovisuelle bransjen i regionen.

Tilskudd i denne ordningen gis i henhold til bestemmelser i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (31.10.2016), kapittel 5.

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende i dialog med filmsentrene.

Hvem kan søke?

De regionale filmsentrene i Innlandet og Trøndelag.

Hva kan du søke om?

Bransjefremmende tiltak.

Viktige krav til søknaden

  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Finansieringsplan

Før innsending av søknad må rammene for søknaden avtales med Filminvest.

Slik saksbehandler vi

Daglig leder hos Filminvest behandler søknaden. Saksbehandlingstid er normalt 1 uke. Tilskuddet utbetales normalt etterskuddsvis.

Spørsmål?

Ta kontakt med .