Søk finansiering

Drama- og dokumentarserier

Her finner du en oversikt over våre finansieringsordninger for drama- og dokumentarserier. Vi er primært et investeringsfond, men vi forvalter også statlige tilskuddsmidler til utvikling og produksjon av drama- og dokumentarserier med et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje. Tilskudd til produksjon av prosjekter som fondet også kan investere i med forventing om avkastning prioriteres.

Tilskudd

Vi kan gi tilskudd til utvikling og produksjon av drama- og dokumentarserier med et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje. Tilskuddsordningen for utvikling har søknadsfrister. Søknader om produksjon og/eller investering behandles løpende. (Sjekk saksbehandlingstid)

Les mer

Investering

Vi kan investere i produksjoner som legger hele eller deler av produksjonen til regionen. Produksjonens regionale forbruk og evne til å tilbakebetale investeringen med avkastning vektlegges. Søknader behandles løpende. (Sjekk saksbehandlingstid)

Investering

Kan jeg søke?

1. Har du et prosjekt med høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje?
2. Er det sannsynlig at Filminvest vil få investeringen tilbake med avkastning?

Hvis du kan svare ja på begge disse spørsmålene, kan du søke
Les våre retningslinjer for investering