Tilskudd til

KINOFILM

Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av kinofilm med et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje, og som fondet senere kan investere i med forventing om avkastning.

Neste søknadsfrist utvikling

22.januar

Manusutvikling

Profesjonelle manusforfattere i regionen kan søke tilskudd til tidlig utvikling av manus for spillefilm og dramaserier

Tilskudd til manusutvikling

Kan jeg søke?

1. Er du en manusforfatter nåværende bosatt i regionen?
2. Har du vært hovedforfatter på en realisert spillefilm eller dramaserie?

Hvis du kan svare ja på begge disse spørsmålene, kan du søke.
Les mer og søk tilskudd

Utvikling og produksjon

Produksjonsselskaper i regionen kan søke tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm og kinodokumentar

Utvikling og produksjon av kinofilm

Kan jeg søke?

1. Har du et produksjonsforetak registrert i regionen?
2. Har prosjektet et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje?

Svarer du ja på begge disse spørsmålene, kan du lese videre.
Les mer og søk tilskudd

Samproduksjon

Produksjonsselskaper i regionen kan søke tilskudd til samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Kan jeg søke?

1. Har du et produksjonsforetak registrert i regionen?
2. Genererer tilskuddet du søker en omsetning i regionen på minimum 160%?

Hvis du kan svare ja på begge disse spørsmålene, kan du lese videre.
Les mer og søk tilskudd