Tilskudd til

KINOFILM

Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av kinofilm med et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje, og som fondet senere kan investere i med forventing om avkastning.

Neste søknadsfrist utvikling

9.september

Manusutvikling

Profesjonelle manusforfattere i regionen kan søke tilskudd til tidlig utvikling av manus for spillefilm og dramaserier

Tilskudd til manusutvikling

Kan jeg søke?

1. Er du en manusforfatter nåværende bosatt i regionen?
2. Har du vært hovedforfatter/medforfatter på en realisert spillefilm eller dramaserie?

Hvis du kan svare ja på begge disse spørsmålene, kan du søke.
Les mer og søk tilskudd

Utvikling og produksjon

Produksjonsselskaper i regionen kan søke tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm og kinodokumentar

Utvikling og produksjon av kinofilm

Kan jeg søke?

1. Har du et produksjonsforetak registrert i regionen?
2. Har prosjektet et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje?

Svarer du ja på begge disse spørsmålene, kan du lese videre.
Les mer og søk tilskudd

Samproduksjon

Produksjonsselskaper i regionen kan søke tilskudd til samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Kan jeg søke?

1. Har du et produksjonsforetak registrert i regionen?
2. Genererer tilskuddet du søker en omsetning i regionen på minimum 160%?

Hvis du kan svare ja på begge disse spørsmålene, kan du lese videre.
Les mer og søk tilskudd