Tildelingsliste

Her finner du en oversikt over alle Filminvest-tilskudd og investeringer, siden etableringen i 2016. Tildelingene kan filtreres på år, format og søknadstype.

Liste over tildelinger.
År Søknadstype Format Søker Prosjekt Tilsagnsbeløp
2017 Utvikling Spill Pineleaf Dwarfheim 350 000
2017 Utvikling Spillefilm Spætt Film Føkkings polakk 200 000
2017 Utvikling Dokumentar Gammaglimt Soleplassland 200 000
2017 Utvikling Spillefilm Fabelaktiv Helium-The Movie 200 000
2017 Utvikling Dokumentar Faction Film Apache! 300000
2017 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv Fryktens skygge 100 000
2017 Utvikling Spill Window Licker Games oVRshot 250 000
2017 Utvikling Spill Sarepta Studio Thalassa VR 98435
2017 Utvikling Spillefilm 74 Pictures Gulltransporten 90 000
2017 Utvikling Spill Teknopilot Mitt barn Lebensborn 67 500
2017 Utvikling Dokumentar Ladybird Film Forlatt 100 000
2017 Utvikling Spillefilm Tordenfilm En gang var vi vikinger 75 000
2017 Utvikling Dramaserie Tumbatushi Film Besatt 100 000
2017 Produksjon Dokumentar Faction Film Golden Dawn Girls 300 000
2017 Utvikling Dokumentar TMM Produksjon Villmarksbarna på Grønland 100 000
2017 Utvikling Dokumentar Videomaker Drøm 100 000
2017 Produksjon Spillefilm Filmbin Los Bando 150 000
2017 Utvikling Dramaserie Klipp & Lim Media Bug City 100 000
2017 Utvikling Spillefilm 74 Pictures Potensgiverne 200 000
2017 Produksjon Spillefilm Filmbros Rett vest (Ona fyr) 250 000
2017 Utvikling Spillefilm Film in Norway Rise of the Vikings 100 000
2017 Utvikling Dramaserie Klipp & Lim Media The Huggingtons 300 000
2017 Utvikling Dokumentar Filmmakeriet Syng! 175 000
2017 Utvikling Dokumentar Gammaglimt Hallelujah! 200 000
2016 Utvikling Spillefilm Tordenfilm Knutsen & Ludvigsen – Sjørøverkapteinens hemmelighet 100 000
2016 Utvikling Spillefilm Filmbros Productions Gledelig jul 200 000
2016 Produksjon Spillefilm Filmbin Los Bando Immortale 500 000
2016 Utvikling Spillefilm Filmhuset Lillehammer Teddys århundre 100 000
2016 Produksjon Spillefilm Filmbros De fredløse 200 000
2016 Utvikling Dramaserie TMM Produksjon Rebella Hex 60 000
2016 Utvikling Dokumentarserie TMM Produksjon Mausund 130 000
2016 Utvikling Dokumentar Gründer Film Filmdubberen i Dar es Salaam 200 000
2016 Produksjon Dokumentar Gammaglimt videoproduksjon Wars Don´t End 200 000
2016 Utvikling Dokumentar TMM Produksjon Villmarksbarna på Grønland 100 000
2016 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv EXIT 100 000
2016 Utvikling Spill Kybernesis Paranormal Intelligence Bureau 200 000
2016 Produksjon Dokumentar Faction Film Golden Dawn Case 111 792
2016 Utvikling Spillefilm Filmbros Cave 2 150 000
2016 Utvikling Spillefilm Filmbros Productions Vandreren 140 000
2016 Utvikling Dramaserie Go Electra Majoren og folket 100 000
2016 Utvikling Dramaserie Helmet Grimsby 200 000
2016 Utvikling Spillefilm Fri og Frank Tumbatushi 170 000
2016 Utvikling Dramaserie Fri og Frank The Gatekeepers 145 000
2016 Utvikling Spillefilm Fri og Frank Tolvte time 95000
2016 Utvikling Spillefilm Fri og Frank Førtis 90 000
2016 Utvikling Spillefilm Spætt Film Engagement 100 000
2016 Utvikling Dramaserie Viafilm Skråninga 1 150 000
2016 Utvikling Spillefilm Paradox Rettigheter Substitutt 100 000
2016 Utvikling Spillefilm Filmens uthus Love City 25 000
2016 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv The Voyager-Call of the Vikings 230 000
2016 Utvikling Dokumentarserie Ekkofilm I Olavs fotspor 300 000
2016 Utvikling Spillefilm Trollfilm Christmas Survivors 50 000
2016 Utvikling Dokumentarserie Fabelaktiv Bessie – Fra valp til redningshund 100 000
2016 Utvikling Dramaserie Fabelaktiv Helium 300 000
2016 Produksjon Dokumentarserie OB Studio Produksjon Storgårder i Innlandet 150000
2016 Utvikling Dokumentar TMM Produksjon Under 30 Steina 200 000
2016 Utvikling Spillefilm Nordisk Film Production Alle hater Johan 120 000
2016 Utvikling Spillefilm Paradox Rettigheter Kong Sverre 100 000
2016 Utvikling Spill Able Magic ablemagic PLAY 265 000
2016 Utvikling Dokumentar Spætt Film Blue Code of Silence 200 000
1 3 4 5