2021-frister og viktige datoer

2020 er snart et avsluttet kapittel, og vi ser frem mot et nytt år. Merk deg det kommende årets frister og andre viktige datoer.

Filminvest vil i 2021, som i 2020, behandle søknader om produksjon løpende. Søknader om utviklingstilskudd har to frister: 8. februar og 31. august. Søknader om tilskudd opp til kr 100 000,- kan behandles løpende av administrasjonen til den årlige rammen er brukt opp. Dette gjelder imidlertid kun prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filminvest. Dersom søknader under denne beløpsgrensen sendes inn tett på en søknadsfrist, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret.

Beslutning om tilskudd fattes av Filminvest sitt styre, etter innstilling fra fondets administrasjon. Datoer for styremøtene er publisert på kalenderen på vår nettside. Saksbehandlingstid er 6-8 uker. Se her for full gjennomgang av saksbehandlingen i Filminvest 

Søknader om utviklingstilskudd vil bli behandlet på styremøtene som avholdes  24. mars og 20. oktober.

Filminvest går over til et ny søknadsportal fra 2021, RegPortal. Vi åpner portalen for søknader og anmodninger 15. januar 2021.