Søk finansiering

Spill

Her finner du en oversikt over våre finansieringsordninger for spill. Filminvest er primært et investeringsfond, men vi forvalter også statlige tilskuddsmidler til utvikling av spill med høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje. Vi prioriterer å gi tilskudd til utvikling av prosjekter som har kommet et godt stykke i utviklingen, og som fondet også kan investere i med forventing om avkastning.

Tilskudd

Vi kan gi tilskudd til utvikling av dataspill med et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje. Tilskuddsordningen har søknadsfrister.

Tilskudd til spill

Kan jeg søke?

1. Har du et produksjonsforetak (aksjeselskap) registrert i regionen?
2. Har prosjektet et høyt forbruk i regionens audiovisuelle sektor?

Hvis du kan svare ja på begge disse spørsmålene, kan du lese videre.
Les mer

Investering

Vi kan investere i produksjoner som legger hele eller deler av produksjonen til regionen. Produksjonens regionale forbruk og evne til å tilbakebetale investeringen med avkastning vektlegges. Søknader behandles løpende.

Investering

Kan jeg søke?

1. Har du et prosjekt med høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje?
2. Er det sannsynlig at Filminvest vil få investeringen tilbake med avkastning?

Hvis du kan svare ja på begge disse spørsmålene, kan du søke
Les våre retningslinjer for investering